Narsismin muodot

Selviytyjien yhteisön keskusteluissa patologisella narsismilla tarkoitetaan yleensä jotakin näistä tai näiden yhdistelmää:

Psykopatia
Epäsosiaalinen persoonallisuus
Rajatilapersoonallisuus/epävakaa persoonallisuus
Huomionhakuinen persoonallisuus
Narsistinen persoonallisuus

Narsistisilla henkilöillä voi ilmetä samanaikaisesti myös muita persoonallisuushäiriöitä.

Näiden lisäksi on olemassa ihmisiä, joilla on enemmän tai vähemmän narsistisia piirteitä, mutta heidän kykynsä empatiaan ei ole samalla tavalla rajoittunut. He pystyvät siis pohjimmiltaan ymmärtämään tekojensa seuraukset toisen ihmisen kannalta, eivätkä ole niistä lopulta täysin välinpitämättömiä. He voivat kuitenkin joissakin asioissa puolustautua selittämällä tekojensa seuraukset pois, mikä aiheuttaa käytännön ongelmia. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse patologisesta narsismista.

Eli vaikka puhtaasti narsistisen persoonallisuushäiriön omaavia ihmisiä olisikin hyvin vähän, niin patologisesti narsistisia ihmisiä on paljon enemmän. Itse asiassa narsistinen persoonallisuushäiriö ei ole vakiinnuttanut asemaansa kovinkaan hyvin tautiluokituksessa, vaan useinkin arkielämän narsistit saavat esimerkiksi epäsosiaalisen tai epävakaan persoonallisuushäiriön diagnoosin.

On kuitenkin otettava huomioon, että esimerkiksi epävakaa persoonallisuus ei välttämättä puhtaana ilmetessään ole narsismia. Tämän diagnoosin piirteitä voivat omata myös narsistien uhrit, sillä narsistisen suhteen uhrille aiheuttamia reaktioita ei diagnooseja tehdessä useinkaan kovin hyvin tunneta, sen sijaan katsotaan yksilön oireita. Persoonallisuushäiriöitä voi kuitenkin ilmetä myös päällekkäin, jolloin ei ole mitenkään varmaa, että saman diagnoosin omaavat henkilöt olisivat tai eivät olisi narsistisia.

Narsistin käytöksessä voi olla vivahde-eroja riippuen siitä, mitä yllä mainituista häiriöistä hän omaa. Siinä missä epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön suuntaan kallistuva narsisti voi surutta varastaa, käyttää hyväkseen, uhkailla väkivallalla ja mahdollisesti toteuttaakin sitä, narsistinen epävakaa persoonallisuus voi käyttää mieluummin manipuloivaa henkistä väkivaltaa tai uhkailla itsemurhalla. Joskus sama ihminen voi toimia kummalla tahansa tavalla. Pelkän narsistisen persoonallisuushäiriön omaava taas ei välttämättä tee kumpaakaan, vaan keskittyy lähinnä hankkimaan statusta ja vaikuttamaan tasapainoiselta.

Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön (äärimmillään psykopatian) empatian puute on selkeintä, räikeintä ja julminta. Rajatilapersoonallisuushäiriö taas on itsekin sekaisin, toisaalta tuntee pahaa oloa ja toisaalta vahvoilla suojamekanismeilla heijastaa sen muihin ihmisiin. Narsistinen rajatilapersoonallisuus pyrkii hallitsemaan kaaostaan narsistisilla keinoilla, mikä samalla vahingoittaa läheisiä. Rajatilapersoonallisuudella sekoittunut narsisti voikin olla monesti kuvattu "covert"-narsisti, joka ei ole räikeän suuruskuvitelmainen, vaan kokee samanaikaisesti olevansa sekä huonompi kuin muut, että myös väärinymmärretty ja erityiskohtelua ansaitseva.Neiti KettuLisää aiheesta:
B-ryhmän persoonallisuushäiriöt eriteltynä
Rethinking Narcissism: Narsismin kirjo (epäterve, terve, puuttuva) ja muodot
Teoreettisesti: Narsismi, epävakaa/rajatila ja läheisriippuvuus eriteltynä
Narsismin ja psykopatiat erot ja päällekkäisyydet
Vaaralliset narsistit - erota aggressiivinen persoonallisuus

Kommentit