Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2019.

Narsisti luo riippuvuussuhdetta itseensä

Narsistiset suhteet ovat samalla myös aina riippuvuussuhteita. Tässä ei ole kyse terveestä riippuvuudesta, joka meillä kaikilla ihmisillä on toisiimme. Sitä voisi sen sijaan kutsua terveen rakkauden korvikkeeksi - asiaksi, joka sitoo kiinni ja antaa osapuolille euforiaa ja muita tunteita. Riippuvuudessa ovat kiinni molemmat, vaikkakin narsisti pyrkii olemaan se, josta ollaan riippuvaisia. Narsistille terve riippuvuus ja kiintymys toiseen ihmiseen ovat uhkaavia asioita, jolloin hän ei halua olla riippuvainen toisesta. Samalla hän voi kuitenkin ymmärtää haluavansa toiselta ihmiseltä jotakin. Narsisti ei ole kyennyt kehittyessään ratkaisemaan sitä ongelmaa, että muut ihmiset ovat hänen kontrollinsa ulkopuolella. Näin ollen hän joko tiedostaen tai usein tiedostamattaan pyrkii saamaan muut ihmiset hänestä riippuvaiseksi, jotta voisi olla varmempi siitä, että hallitsee heitä.

Sokea narsisti ei kummemmin kyseenalaista prosessia, vaan ajattelee automaattisesti muiden olevan hallinnassaan. Cov…

Narsistisen suhteen jälkeen: Opettele kuuntelemaan kehoasi

Yhteyden löytäminen omaan sisimpäänsä on ensimmäinen ja tärkein asia narsistisesta suhteesta toipumisessa. Jatkan ja syvennän aiempaa tekstiäni aiheesta (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Löydä yhteys omaan itseesi) keskittymällä kehon kuuntelemiseen. Keholla tarkoitan laajemmassa merkityksessä sekä fyysistä että ns. henkistä kehoa. Narsistisessa suhteessa eläneet ovat etääntyneet näistä molemmista, ja tilaa ovat vallanneet erilaiset selitykset, ratinalisoinnit ja mitätöinnit. Eli käytännössä selittävä ja mitätöivä ajattelu on vallannut tilan siltä, että kehon kertomat viestit tulisivat kuulluksi.

Kehon kuunteleminen on olennainen osa myös itse toipumisen onnistumisessa. Helposti myös toipumista ja asioiden käsittelemistä voi alkaa ikään kuin suorittamaan, ja tällöin se ei itse asiassa toimi vaan kääntyy itseään vastaan. Keho ei toivu pakottamalla sitä johonkin, vaan sen viestejä on tärkeä kuunnella. Ei kannata väkisin rauhoittua silloin, kun tarvitsee kokea vihaa. Ei myöskään kannata …

Mitä on machiavellismi ja miten se liittyy nykymaailmaan?

Machiavellismi on osa synkkää kolminaisuutta, dark triad, johon kuuluvat myös narsismi ja psykopatia. Synkkä kolminaisuus on teoreettinen hahmotelma tietyntyyppisestä ihmismielestä, mutta machiavellismia ei ole pystytty todentamaan erilliseksi ominaisuudeksi samalla tavalla kuin narsismia ja psykopatiaa. Jotkut ajattelevatkin, että machiavellismi on vain yksi mahdollinen piirre tai ominaisuus muutoin narsistisella tai psykopaattisella henkilöllä. Käytännössä narsismi ja psykopatiakin ovat hyvin paljon keskenään päällekkäisiä (ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet), vaikka toisaalta ne voivat ilmetä myös erillään. Käytännössä tämä näkyy niin, että moni narsistinen henkilö ei ole ollenkaan psykopaattinen. Toisinpäin taas näkee harvemmin psykopaattia, jolla ei olisi narsistisia piirteitä. Siitä huolimatta äärimmäisen psykopaattinen henkilö eroaa selkeällä tavalla narsistisesta henkilöstä.

Machiavellismi on kuitenkin nykymaailmassa tietyn tyyppisissä piireissä kannustettu …