Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2018.

Narsistisen suhteen jälkeen: Sisäisen kriitikon hiljentäminen

Kirjoitin aiemmin sisäisen ja ulkoisen kriitikon yhteydestä flashbackeihin (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Tunnista tunnepohjaiset flashbackit ja sisäinen kriitikko). Sisäinen ja ulkoinen kriitikko ovat Pete Walkerin (Complex PTSD: From surviving to thriving) mallin mukaan keskeisiä kompleksin trauman (C-PTSD) oireita. Sisäinen kriitikko on sisäinen itseä kritisoiva ja moittiva ääni, joka on syntynyt toistuvan trauman aikana ratkaisuna tilanteiden hallitsemisen tarpeeseen. On hyvä ottaa huomioon, että trauma ei välttämättä tarkoita pelkästään rajua, selkeää tai näkyvää väkivaltaa. Pete Walker alleviivaa, että fyysisenkin väkivallan läsnäollessa kompleksin trauman olennaisin aiheuttaja on yleensä psyykkinen väkivalta tai laiminlyönti. Trauma voi siis hyvin syntyä jatkuvasta ja toistuvasta psyykkisestä väkivallasta tai laiminlyönnistä. Moni selviytyjä vähättelee kokemuksiaan eikä osaa uskoa niitä traumatisoiviksi. Yhteiskunta on edelleen hieman jäljessä sen ymmärtämisessä, miten haavo…

Miksi häpeämättömyys viehättää?

Intensiivisyydellä, päämäärätietoisuudella ja häpeämättömyydellä varustetut psykopaattisia piirteitä omaavat henkilöt ovat usein yleisesti erityisen viehättäviä ja karismaattisia. Mutta miksi asia on näin? En niele pelkästään sitä yksinkertaista selitystä, että tavallisella omatunnolla varustettuja ihmisiä jollain tapaa viehättäisi omatunnottomuuteen ja häpeämättömyyteen liittyvä vapaus tehdä mitä tahansa. Sillä lopulta omatunto ja kyky empatiaan ovat yksi ihmiselämämme arvokkaimmista asioista, joka antaa elämällemme merkityksellisyyden kokemuksia. Psykopaatin elämä on lopulta varsin tyhjää, pinnallista ja merkityksetöntä. Jos syvempi pohdinta omatunnon merkityksellisyydestä kiinnostaa, suosittelen Martha Stoutin kirjaa Sociopath Next Door, joka pureutuu aiheeseen syvällisesti ja mielenkiintoisesti.

Silti useissa elokuvissa ja tarinoissa leikitellään hahmoilla, joiden asenne noudattaa kaavaa: "saan kaiken minkä haluan, ja nyt haluan sinut". Jokin siis yleisesti viehättää lei…

Rakkaudelliset hetket väkivallan välissä - lieventävä asianhaarako?

Kesäkuun ensimmäisen jälkimainingeissa pohdin tietoisuuden lisäämistä narsistisen väkivallan aiheuttamista reaktioista ja jäljistä, ja sitä, että kognitiivinen dissonanssi mainitaan väärin tulkituimmaksi ominaisuudeksi (ks. World Narcissistic Abuse Awareness Day: Näkymättömät haavat). Olen törmännyt siihen, miten monelle ihmiselle (mukaan lukien ammattilaisia) lause "väkivaltainen ihminen ei ole koko ajan väkivaltainen" on jollain tapaa hyvä asia tai lieventävä asianhaara. Voin muistaa itsenikin muutamia vuosi taaksepäin, ja olisin ajatellut samalla tavalla. Siksi tietoisuuden lisääminen kognitiivisesta dissonanssista ja traumasidoksesta olisi olennaisen tärkeää.

Väkivallan jaksottaisuus ei ole lieventävä tekijä, päinvastoin se on traumatisoiva asia, joka aiheuttaa kognitiivista dissonanssia ja traumasidoksen! Kokemus on sekava, epämääräinen, ei tiedä missä mennään, olenko yliherkkä tai onko minussa vikaa, vai onko hänessä vikaa, miksi tunnen näin vaikka asiat näyttävät tält…

World Narcissistic Abuse Awareness Day: Näkymättömät haavat

Kesäkuun ensimmäinen päivä on täällä jälleen ja tämä päivä on omistettu tietoisuuden lisäämiselle narsistisen väkivallan jäljistä. Yhä edellen yhteiskunnassa jää pimentoon väkivaltaa, joka ei jätä selkeitä jälkiä uhriinsa. Ja mikä pahempaa, suuri osa ihmisistä puolustelee ja selittelee tätä väkivaltaa. Lähes jokainen on julkisesti puheissaan kaikenlaista väkivaltaa vastaan, mutta koska väkivalta on monelle etäinen ja kaukainen käsite, he eivät näe silmiensä edessä tapahtuvaa väkivaltaa. Sen sijaan he ehkä tajuamattaankin puolustelevat väkivaltaa: "Hänellä on vain hankalaa/ Se johtuu sitä, kun hän koki sitä ja tätä/ Hän nyt vain on sellainen/ Yritä ymmärtää, et voi hylätä häntä/ Kyllä hän kuitenkin yrittää parhaansa / Kyllä hän silti rakastaa sinua". Näiden lauseiden rivien välissä oleva viesti on: "Väkivaltaa pitää sietää ja väkivaltaisen ihmisen läheltä ei saa lähteä pois, jos väkivallalle on löydettävissä jokin selitys". Käytännössä väkivallalle on aina löydettäv…

Narsistisen suhteen jälkeen: Tunnista tunnepohjaiset flashbackit ja sisäinen kriitikko

Palaan vielä tarkemmin aiheeseen C-PTSD eli kompleksi post traumaattinen stressioireyhtymä (lyhyemmin kompleksi trauma). Kirjoitin jo aiemmin turvareaktioista (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Tunnista turvareaktiosi) ja flashbackeista (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Miten selvitä flashbackeistä), mutta haluan vielä tarkentaa C-PTSD:n oireiden tunnistamista. Nämä oireet ovat yleensä vaikeasti tunnistettavissa, ja niiden nimeäminen helpottaa suuresti toipumisprosessin suuntaamista.

Tunnepohjaiset flashbackit yhdistettynä sisäiseen kriitikkoon ovat yleensä oireita, jotka ovat muuttuneet osaksi tavallista olemisen tapaasi, pidät niitä osana itseäsi, ja siten ne aiheuttavat sinulle tunteen: "minussa on pakko olla jotakin vikaa, miksi tässäkin reagoin taas näin ja miksi en taaskaan pystynyt tähän ja miksi tämäkin on minulle niin vaikeaa!". Kun tunnistat ne C-PTSD:n oireiksi, sinun on helpompi ymmärtää, etteivät ne ole väistämättömiä osia sinua itseäsi, vaan ne ovat jäänteitä ko…

Narsistisen suhteen jälkeen: Hyväksy se hetki, jossa olet juuri nyt

Tämä on erityisen tärkeä aihe narsistisessa suhteissa eläneille. Moni meistä on tottunut kritisoimaan itseään rankasti ja vaatimaan itseltään mahdottomia. Se on ollut ainoa mahdollinen tapa selvitä narsistisessa suhteessa, sillä narsisti odottaa täydellisyyttä, juuri sellaista kuin se hänen mielessään milläkin hetkellä on, ja heti. Vaatimus on mahdoton, mutta koska olemme yrittäneet ylläpitää suhdetta, olemme pyrkineet toteuttamaan sitä. Toinen vaihtoehto olisi ollut havaita suhde sellaisena kuin se on, mihin emme sillä hetkellä kyenneet, jolloin olemme pyrkineet hallitsemaan tilannetta rajoittamalla ja säännöstelemällä itseämme. Näin olemme voineet ylläpitää edes illuusiota siitä, että voimme vaikuttaa asioihin.

Tämä taipumus on voinut narsistisen suhteen aikana iskostua meihin niin voimakkaasti, ettemme välttämättä edes huomaa sen kaikkia ilmenemismuotoja. Kirjoitan seuraavassa kirjoituksessa vielä lisää C-PTSD:stä ja sisäisestä kriitikosta (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Tunnista…

Narsistisen suhteen jälkeen: Surun vaiheet

Ensikontakti tietoon narsismista on usein samaan aikaan vapauttava sekä kauhistuttava asia. Sitä ennen olet voinut pitkään etsiä vastauksia kysymyksiin, joihin kukaan ei ole osannut vastata, ja nyt, edessä on palanen, joka loksahtaa täydellisesti paikoilleen. Sitä ei uskalla uskoa todeksi, ei halua olla liian "dramaattinen" tai muuten järkyttää pakkaa, mutta sydän sanoo: "ota selvää lisää, tässä on se jokin mitä haluat tietää". Lopulta löytää täysin uudenlaisen maailman, tavan ajatella, ja ihmettelee, miksei näistä asioista puhuta enemmän ja julkisemmin. Tarve olisi suuri, ja mahdollisesti jopa pitkänkin tietämättömyytesi jälkeen voit olla katkerakin siitä, miksei kukaan sanonut sinulle näitä asioita aiemmin.

Monesti kuulee, että heränneet selviytyjät harmittelevat aiempia mielenterveyden kontaktejaan, jotka yrittivät auttaa asioiden vierestä, mutta eivät koskaan osanneet ohjata oikeaan suuntaan toipumispolulla. Niin mahdolliset oireesi ovat voineet junnata vuosia …

Narsistisen suhteen jälkeen: Miten pitää rajoja yllä?

Käsittelin kahdessa aiemmassa kirjoituksessa rajoja kohtaan tulevan uhan ja heikkojen rajojen tunnistamista (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Tunnista, milloin rajojasi uhataan ja milloin rajasi ovat heikot) ja omien rajojen luomista/löytämistä (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Minkälaiset minun rajani ovat?). Käsittelen tässä kolmannessa kirjoituksessa rajojen ylläpitämistä ja sitä, miten pitää niistä kiinni. Tämä ei välttämättä ole aivan yksinkertainen tehtävä, vaikka siltä kuulostaisikin.

Rajojensa venyttämiseen tottuneelle ihmiselle rajojen asettaminen on pitkä prosessi, joka tapahtuu pienin askelin. Rajojen asettamista ja ylläpitämistä voi harjoitella joka päivä. Alussa on esimerkiksi ok keksiä tekosyitä sille, miksei suostu johonkin asiaan. "Minun pitää sitä ja tätä, en voi", vaikka se ei olekaan se oikea syy. Ei tarvitse heti kyetä asettamaan sitä haavoittuvaista ja aitoa oikeaa syytä esille. Kun prosessissa menee eteenpäin ja rajat vahvistuvat, alkaa tuntua luonnolli…

Narsistisen suhteen jälkeen: Minkälaiset minun rajani ovat?

Edellisessä kirjoituksessa käsittelin rajoja kohtaan tulevan uhan ja heikkojen rajojen tunnistamista (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Tunnista, milloin rajojasi uhataan ja milloin rajasi ovat heikot). On kuitenkin tärkeää ylipäänsä tietää, minkälaiset omat rajat ovat, ja narsistisen suhteen jälkeen tätä tietoa ei yleensä kovin selkeänä mielessä ole. Kun olet oppinut tunnistamaan uhan tunteen rajoja kohtaan, voit sitä kautta tunnistaa osan rajoistasi. Tämä on kuitenkin varsin passiivinen tapa tarkastella omia rajojaan, ikään kuin ne olisivat jotenkin ennalta määrättyjä ja sinun pitäisi vain löytää ne. Ei, sen sijaan rajat ovat ensisijaisesti sinun määrittelemiäsi. Voit päättää ne itse. Tämän vuoksi rajojesi löytäminen vaatii aktiivista tarkastelua ja oman itsesi löytämistä. Opaskirjaksi tähän prosessiin mukaan suosittelen Adelyn Birchin kirjaa Boundaries After A Pathological Relationship. Pohjaan osan kirjoitukseni jutuista myös tähän kirjaan.

Mitä rajat ovat? Rajat ovat tapa, jolla vo…