Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2018.

Narsistisen suhteen jälkeen: Tunnista tekijät, jotka vahvistavat traumasidosta

Patrick Carnesin kirja The Betrayal Bond - Breaking free of exploitive relationships on hyödyllinen käsikirja jokaiselle traumasidoksen kanssa painiskelevalle. Betrayal Bond -nimen perusteella oletan, että Carnes yhdistää ajatuksissaan Duttonin ja Painterin Traumatic bonding -teoriaa (ks. lisää Narsistisen suhteen jälkeen: Kuminauha ja takaisinkutsu (hoovering) - miten päästä irti traumasidoksesta?) ja Jennifer Freydin Betrayal Trauma -teoriaa (ks. lisää Narsistisen suhteen jälkeen: Syyllisyys ja häpeä, sokeus väkivallalle). Nämä kaksi teoriaa ovat hyvin lähellä toisiaan, ja siksi The Betrayal Bond - Breaking free of exploitive relationships muodostuukin hyväksi käytännön käsikirjaksi. Kuvaan tässä kirjoituksessa Carnesin kirjan pohjalta niitä tekijöitä, jotka vahvistavat ja ylläpitävät traumasidosta. Näiden tekijöiden tunnistaminen on varhaisessa irtautumisprosessissa tärkeää, jotta niiden kertomaa viestiä voisi alkaa kyseenalaistamaan. Myös irtautumisen jälkeen nämä tekijät voivat p…

Narsistisen suhteen jälkeen: Varo idealisaatiota

Narsistisen suhteen jälkeen on olennaisen tärkeää opetella erottamaan idealisaatio ja terve kiintymys toisistaan. Jos olet yhtään pidemmäksi aikaa jäänyt narsistiseen suhteeseen, olet mahdollisesti pitänyt narsistin idealisoivaa käytöstä sinä "vihdoinkin tapahtuvana oikeana rakkautena" tai "sinä oikeana ja terveenä tapana rakastaa". Vähintäänkin olet todennäköisesti selitellyt hänen tekojaan olemattomiksi ja sanonut: "hänellä on oma tapansa ilmaista rakkautta, mutta kyllä hän rakastaa". Idealisaatio on huumetta, se täyttää sinut ja tuntuu täydelliseltä. Koska se on sitä mitä olet aina halunnut, et haluakaan enää nähdä siinä mitään vikaa, alat kehittämilläsi selityksillä paikkailla aukkoja ja selität: "tämä on parasta, mitä minulle on tapahtunut" tai "ilman häntä en olisi tässä". On olennaista huomioida, että idealisaatio ei ole pelkästään narsistin toteuttamaa käytöstä, vaan se on myös sinun tapasi nähdä hänet. Kun pidät häntä ihanana …

Narsistisen suhteen jälkeen: Irtaudu narsistin syyttelypelistä

Pia Mellody kuvaa kirjassaan The Intimacy Factor - The ground rules for overcoming the obstacles to truth, respect, and lasting love syyttelypeliä. Hän ei kuvaa tätä narsistien ominaisuudeksi, vaan useinkin ihmiselämässä toistuvaksi läheisyyden torpedoijaksi. Halusin kuitenkin otsikoida tämän kirjoituksen näin, koska narsistit vetävät tämän pelin äärimmäisyyksiin ja narsistin kanssa eläessä se on hyvin arkipäiväistä. Narsistisesta suhteesta irtautumisen jälkeen voi kohdata myös kulttuurishokin, kun toimii totutusti vanhoilla syyttelypelin säännöillä uusissakin ihmissuhteissa. Tällä tavoin voi päätyä itse torpedoimaan omat mahdollisuutensa läheisyyteen uusien ihmisten kanssa. Kuvaan kuitenkin tässä Mellodyn mallia siitä, mitä ihanteellisen terve läheisyys tarkoittaa. Tämä malli on monella "tavallisellakin" ihmisellä hakusessa, jos tämän tyyppisiä asioita ei ole tullut elämässään ajatelleeksi.

Syyttelypeli on nimensä mukaisesti syyllisen etsimistä ja syyllisyyden tunkemista toi…

Narsistisen suhteen jälkeen: Rajat toimivat sekä sisään- että ulospäin

Pia Mellody esittelee kirjassaan The Intimacy Factor - The ground rules for overcoming the obstacles to truth, respect, and lasting love mielestäni hyvin hyödyllisen ja kuvaavan jaottelun henkilökohtaisista rajoista. Pia Mellody on tehnyt pitkän uran trauman ja läheisriippuvuuden parissa. Vaikka läheisriippuvuus sanana ei iskisikään, suosittelen kuitenkin hänen materiaaliinsa perehtymistä. Läheisriippuvuudessa ja narsismissa on molemmissa lopulta kyse häilyvistä ja olemattomista rajoista, jolloin tähän aiheeseen perehtyminen hyödyttää monia täällä liikkuvia. Ymmärrys siitä, miten muodostaa terveitä ihmissuhteita terveillä rajoilla hyödyttää lisäksi lähes ketä tahansa.

Mellody jakaa rajat itseä ulkoiselta energialta suojeleviin ja oman energian yliläikkymistä rajoittaviin. Molemmat ulottuvuudet ovat yhtä tärkeitä, ja molemmissa olisi hyvä löytää terve keskitie. Hän kuvaa rajojen muodoiksi fyysisen, seksuaalisen ja kuuntelemisen/puhumisen. Jokainen näistä muodoista ilmenee sekä ulkoa sis…

Miten traumasidos ja epävakaan persoonallisuuden "suosikki-ihminen" liittyvät toisiinsa?

Löysin mielenkiintoisen termin liittyen epävakaaseen persoonallisuuteen. Tämä termi on suosikki-ihminen (favorite person). En ole aivan varma koskeeko tämä aina juuri ihmistä, mutta toisaalta vaikka eläinkin voi toimia samalla tavoin kiintymyksen kohteena, kiintymyssuhdetrauma ei purkaudu pelkästään kohdistamalla kiintymyksensä eläimeen. Näin ollen on todennäköistä, että se jollain tapaa ilmenee myös sitä ihmistä kohtaan, josta onnistuu tulemaan jossain vaiheessa läheinen. Suosikki-ihminen tarkoittaa siis sitä ihmistä, josta epävakaa persoonallisuus tekee koko elämänsä, ja josta hän on emotionaalisesti täysin riippuvainen.

Monen on helpompi ymmärtää epävakaata persoonallisuutta (verrattuna narsistiseen tai psykopaattiin), sillä heidän taustalla olevat tunteet ovat perusinhimillisiä. Monella on voinut olla itsellään samankaltaisia tuntemuksia lievemmässä mittakaavassa, jolloin on mahdollista ymmärtää epävakaata kokemusta jossain määrin kuvittelemalla tilanne, jossa tämä tunne on korote…

Narsistisen suhteen jälkeen: Kuminauha ja takaisinkutsu (hoovering) - miten päästä irti traumasidoksesta?

Traumasidos on alunperin Donald Duttonin ja Susan Painterin kehittämä teoria (tutkiessaan perheväkivallan uhreiksi joutuneita naisia), ja he toivat esille siihen liittyvän "kuminauha"-ilmiön. He ihmettelivät, miten kaltoinkohdeltujen puolisoiden kiintymys kaltoinkohtelijaa kohtaan oli ilmiömäisen vahva, ja miksi irtautumisenkin jälkeen jo yksi yhteydenotto sai heidät kuminauhan tavoin palaamaan saman tien alkupisteeseen. Kaikki välissä tapahtuneet oivallukset ja oman elämän rakentamiset unohtuivat, kun kuminauha palautti heidät takaisin kaltoinkohtelijansa verkkoon. Samankaltaista ilmiötä käsittelee myös Jennifer Freyd kehittämässään Betrayal Trauma-teoriassa.

Tämä on ilmiö, joka on tuttu monelle täällä liikkuvalle. Moni soimaa ja syyttää itseään siitä, miksi palaa takaisin. Se ei kuitenkaan ole tyhmyyttä tai masokismia, joten sinun ei kannata olla liian ankara itsellesi. Se on aivoissa tapahtuva ilmiö, joka on seurausta samanaikaisesta vaihtelevasta hoivasta ja kaltoinkohte…