Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2018.

Vaaralliset narsistit - erota aggressiivinen persoonallisuus

Aiemmassa kirjoituksessa esittelin narsismin varoitusmerkkejä, joiden avulla voi tunnistaa myös lievemmin narsistisia piirteitä omaavia henkilöitä (ks. Narsismin varoitusmerkit ). Moni narsisteista on passiivisella tavalla narsistisia, eli he pyrkivät lähinnä omaan paremmuuteensa ja siinä samalla sivuuttavat muiden ihmisten tarpeet. Tämä kirjoitus taas koskee aktiivisesti narsistisia henkilöitä, jotka pyrkivät aggressiivisilla keinoilla saamaan tahtonsa läpi asiassa kuin asiassa. Aktiivisesti narsistiset henkilöt käyttävät muita ihmisiä tavoitteellisesti hyväkseen, ja tällaisista henkilöistä George Simon käyttää termiä aggressiivinen persoonallisuus tai luonne . George Simon kuvaa kattavasti kirjassaan In Sheep's Clothing - Understanding and dealing with manipulative people manipulaatiota ja sen taustoja (lisää manipulaatiosta ks. Tunnista manipulointi! ). Hän tuo esille, että nykymaailma on täysin erilainen kuin viktoriaaninen aika, jonka pohjalta nykyajan psykologinen ymmärr

Narsismin varoitusmerkit

Craig Malkin kuvaa kirjassaan Rethinking Narcissism - The secret to recognizing and coping with narcissists viisi varoitusmerkkiä, jotka liittyvät narsismiin. Varoitusmerkkien voimakkuus, systemaattisuus ja määrä kuvaavat narsististen piirteiden hankaluuden astetta. Mikäli epäilet kyseessä olevan ihmisen olevan myös manipuloiva tai vahvasti narsistinen, voit tarkastella lisäksi aggressiivisten luonteiden ominaisuuksia (ks. Vaaralliset narsistit - erota aggressiivinen persoonallisuus ). Tunnefobia Narsismiin liittyy tarve kuvitella itsensä täydellisen kykeneväksi itsenäisesti ja riippumattomaksi muiden ihmisten käyttäytymisestä ja tunteista. He haluavat kokea, etteivät muut ihmiset vaikuta heihin mitenkään. Näin ollen yksi narsismin varoitusmerkki on se, että he eivät näytä haavoittuvaisia tunteitaan. Äärimmäistä päätä lukuunottamatta he kuitenkin tuntevat näitä tunteita, ja niitä kokiessaan he turvautuvat kokemukseen omasta paremmuudesta. Osa heistä yrittää saada itsensä jälleen ta

Rethinking Narcissism: Narsismin kirjo (epäterve, terve, puuttuva) ja muodot

Olen lukenut kirjaa Rethinking Narcissism - The secret to recognizing and coping with narcissists (Craig Malkin), ja tämä kirja selventää mielestäni todella hyvin lievemmän pään narsistisuutta, narsismin olemusta yleensä ja sitä, miten olennaisen tärkeää "terve narsismi" on. Terve narsismi on hankala käsite, sillä olen itse tottunut liittämään sanan "narsismi" vain epäterveeseen ja haitalliseen narsismiin. Malkin esittelee asian kuitenkin niin selkeästi, että terve narsismi kuulostaa hyvin informatiiviselta termiltä. Malkin määrittelee narsismin "tarpeeksi kokea itsensä erityiseksi ja muita paremmaksi". Hän esittelee, miten tämä uskomus joustavana kuvaa tervettä narsismia. Joustava "positiivinen vääristymä", jossa ihmiset yleensä ajattelevat olevansa noin keskivertoa parempia ihmisiä, auttaa meitä kokemaan itsemme elinvoimaisiksi ja siten kykenemme myös auttamaan ja rakastamaan muita ympärillämme paremmin. Epätervettä narsismia kuvaa pakonomai

B-ryhmän persoonallisuushäiriöt eriteltynä

Kirjoittelen tässä välissä hieman yleistä teoriaa diagnoosijärjestelmästä ja tulossa on myös asiaa eräästä narsismia hyvin selventävästä kirjasta, jota olen juuri lukemassa. Narsistisen suhteen jälkeiseen toipumiseen liittyvä juttusarja jatkuu näiden jälkeen, käsittelemättä on vielä monta tärkeää aihetta. Persoonallisuushäiriöt jaotellaan amerikkalaisessa diagnoosijärjestelmässä (DSM) A, B ja C-ryhmiin. Suomessa DCM-luokitus ei ole virallisesti käytössä, mutta käytännössä eroja ei ole suuresti ja myös DCM:n tietoja käytetään ymmärtämisen pohjana. Ryhmään A kuuluvat omituisesti käyttäytyvät tai uskovat persoonallisuudet, kuten skitsoidinen ja epäluuloinen persoonallisuus, ryhmään C taas ahdistuneet, kuten pakko-oireinen, eristäytyvä tai riippuvainen persoonallisuus. Ryhmään B kuuluvat dramaattiset ja impulsiiviset persoonallisuudet. B-ryhmän persoonallisuushäiriöt liittyvät selkeimmin siihen narsismiin, jota selviytyjät ovat kokeneet omissa nahoissaan. Sen vuoksi tämä ryhmä nousee yhä

Narsistisen suhteen jälkeen: Lähetä pois se häpeä, joka ei kuulu sinulle

Narsistisessa suhteessa päätyy väistämättä kantamaan narsistin häpeää itsellään. Narsisti suoraan tai hienovaraisesti siirtää häpeän sinuun olemalla ottamatta vastuuta omista teoistaan ja syyttämällä niistä sinua, sekä projisoimalla sinuun jatkuvasti ominaisuuksia, jotka eivät kuulu sinulle. Asia ei kuitenkaan ole vielä näin yksinkertainen, mitä pidempään ja mitä voimakkaammin olet ollut suhteessa, sitä todennäköisemmin tästä on seurannut heijastusvaikutuksia. Olet alkanut ottamaan häpeää itsellesi ja käyttäytymään sen mukaisesti. Näin ollen muut ihmiset ympärilläsi ikään kuin näkevät häpeäsi ja juurruttavat sen kiinni niskaasi. He siis olettavat, että tämä häpeä kuuluu sinulle, koska näkevät sen käyttäytymisessäsi, ja tukevat näin narsistin luomaa todellisuutta. Miten tämä käytännössä on voinut näkyä? Esimerkiksi siten, että narsisti on jatkuvasti vihjaillut tai suoremmin tuonut esille, että olet itsekäs. Lopulta olet alkanut uskoa tähän väitteeseen ja kokea, ettet voi tehdä mitään

Narsistisen suhteen jälkeen: Määrittele rakkaus uudelleen

Ajatus rakkaudesta on hyvin voimakkaasti pysyvä kokemus. Moni narsistin läheinen selittää itselleen suhteessa pysymistä rakkaudella, ja moni suhteen jälkeenkin vielä sanoo, kuinka hän kuitenkin rakastaa tätä ihmistä kaikesta huolimatta. Hän voi myös löytää itsensä uudelleen narsististen ihmisten ympäriltä, sillä on kehomuistillaan tottunut ymmärtämään narsistien tarjoaman "rakkauden" (ts. idealisaation ja vuoristoradan) olevan rakkautta. Tässä vaiheessa hän voi ajatella, että mikä hänessä on vikana, onko hän jollain tapaa masokistinen. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, että hän haluaisi tulla hyväksikäytetyksi, sen sijaan hän tulkitsee rakkaudeksi sellaisia asioita, jotka eivät ole rakkautta. Narsistisen suhteen jälkeen onkin olennaisen tärkeää määritellä itselleen uudelleen mitä rakkaus on ja miltä se tuntuu. Tärkeintä on, että löydät itsellesi sopivimman aidon ja terveen tavan käsittää rakkaus. Tätä tehtävää eivät todellakaan helpota lukuisat elokuvat ja laulujen sanat, jo