Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2016.

Milloin käytös on vahingollisen narsistista ja milloin vain "normaalisti hankalaa"?

Tämä kysymys on ikiklassikko, joka aina tietyin väliajoin nousee takaisin mieleen. Kysymys itsessään on siinä mielessä hieman väärässä, että mikä tahansa käytös voi olla vahingollista, jos henkilö ei suostu sitä itse tiedostamaan, käsittelemään ja muuttumaan. Mitään yksiselitteistä rajaa käytökselle ei voi asettaa, vaan se on enemmän kiinni henkilön kyvystä ja halusta itsetietoisuuteen ja muutokseen. Toisaalta kyse on myös siitä, mitkä omat rajasi ovat. Vaikka henkilö ei olisi narsisti, mutta jos hän ei kykene itseymmärrykseen jossakin sinulle hyvin tärkeässä asiassa, läheinen suhde hänen kanssaan todennäköisesti tulee vahingoittamaan sinua, ellet luovu rajoistasi (joka itsessään on jo vahingollista).

Dana (Thrive after abuse) puhuu videoillaan usein narsistisesta mielestä (mindset) verrattuna tavalliseen mieleen. Tavallisesti ihmiset ovat suuntautuneet yhteistyöhön ja jonkinlaisen yhteisymmärryksen löytämiseen, asioiden selvittämiseen. Narsisti taas on suuntautunut kilpailuun ja siih…

Olenko narsisti - checklist

On hyvin todennäköistä, että irtautuessasi narsistista (tai jo sitä ennen) narsisti syyttää sinua narsistiksi (tai jollain muulla vastaavalla asialla). Kun alat tarkastelemaan itseäsi, löydät itsestäsi piirteitä, jotka sopivat narsismiin. Piirteitä, jotka tulevat ehkä raadollisina esiin suuttuessasi, tai piirteitä, joita olet pitkän suhteen aikana narsistin kanssa oppinut pitämään normaalina, ja jotka ovat jossain määrin tarttuneet sinuunkin. Tämä on suurin mielenvääristys, jonka tulet kohtaamaan, ja joka sinun pitää itsesi kanssa selvittää. Jos päädyt syyllistämään itsesi narsistiksi, irtautumisesi ja oman itsesi löytäminen vaikeutuu. Se ei vielä tee sinua narsistiksi, että hän sanoo niin, siinä on sana sanaa vastaan. Se ei vielä tee sinua narsistiksi, että suuttuessasi olet ilkeä, silloin menetät hetkellisesti käsityskykysi. Sekään ei vielä tee sinua narsistiksi, että sinuun on tarttunut narsistisia tapoja toimia, siinä olet vain ollut vaikutuksille altis. Mutta näistä huolimatta, s…

Traumaattinen kiintyminen (traumatic bonding) ja narsismi

Traumaattinen kiintyminen (traumatic bonding) tarkoittaa tilannetta, jossa läheinen ihminen käyttäytyy uhkaavalla tavalla, ja tämä herättää sinussa pelkoa, joka vuorostaan lisää tarvettasi läheisyyteen ja turvan hakemiseen toisesta ihmisestä. Uhkaava käyttäytyminen voi olla psyykkistä ja/tai fyysistä väkivaltaa, esimerkiksi nöyryyttämistä, piikittelyä, sadistisuutta, uhkailua, kiristämistä, jatkuvaa kritisoimista, kolmansiin osapuoliin vertaamista ja niin edelleen. Koska narsistisiin suhteisiin yleensä liittyy eristyneisyys, eli narsisti pikku hiljaa eristää uhrinsa muista ihmisistä, turvaa on pakko hakea narsistista itsestään. Tämä ilmiö toimii kuin liimana, joka takerruttaa uhrin kiinni narsistiin. Ihmisen luontainen tarve kiintymyssuhteeseen ja turvan hakemiseen kiintymyssuhteen kautta aktivoituu voimakkaasti uhkaavissa pelkoa aiheuttavissa tilanteissa, ja tämä lisää kiintymyksen tunteitasi ainoaan saatavilla olevaan hahmoon, narsistiin. Sidosta voimistaa entisestään se, että väkiv…

"Kiintymyssuhdetrauma sattuu niin paljon, että sitä ei muista"

Lainasin otsikon eräästä Ross Rosenbergin videosta, koko videota en kuitenkaan tähän halua linkittää. Omia lapsuuden muistojani on aina kuvastanut kummallisella tavalla se, etten oikeastaan osaa muistaa paljoa, varsinkaan konkreettisella ja tunteessa sisällä olevalla tavalla. Voin muistaa irrallisia asioita sieltä täältä, jotka eivät ole yhdistyneet kokonaisuudeksi. Minulla kesti monia vuosia edes tajuta, että minua on käytetty hyväksi. Ylläpidin pitkään ihannoitua kuvaa hänen lempeästä ja ystävällisestä luonteestaan, joka teki kaiken vain halutessaan minulle hyvää. Kaikki tunteeni ja muut todisteet siitä, että asiat eivät ehkä olleetkaan näin, tulkitsin omiksi vioikseni. Minä olin aivan liian herkkä, hemmoteltu liian hyvään tottunut kakara, joka ei mitään mistään tiennyt.

Nyt, kun olen alkanut muistamaan tunteitani niin, että pystyn yhdistämään niitä asioihin ja tilanteisiin, huomaan, että nämä tunteet eivät ole mitään mystisiä kadonneita ja tuntemattomia. Ne ovat kulkeneet mukanani …

Kiintymyssuhdetrauma ja flashbackit

Aihetta selaillessa ja youtube-videoita katsoessa törmää väistämättä jossain vaiheessa kiintymyssuhdetraumaan (attachment trauma). Kiintymyssuhdetrauma liittyy narsismiin keskeisellä tavalla. Sen lisäksi, että läheinen narsistinen ihmissuhde aiheuttaa uhrilleen kiintymyssuhdetrauman, se on myös B-ryhmään kuuluvien persoonallisuushäiriöiden (rajatila, epäsosiaalinen, huomionhakuinen, narsistinen) keskeisimpiä taustatekijöitä. (Välihuomautuksena, että puhtaalla psykopatialla on synnynnäistä biologista perustaa verrattuna persoonallisuushäiriöihin, jotka ovat seurausta traumasta, tämä on hyvä erottaa!)

Kiintymyssuhdetraumasta ei kuitenkaan väistämättä seuraa persoonallisuushäiriö, suurin osa trauman kokeneista kärsii muista psyykkisistä sairauksista kuten masennuksesta, ahdistuksesta tai skitsofreniasta, muttei persoonallisuushäiriöstä. Persoonallisuushäiriön kehittyminen liittyy yleensä varhain lapsuudessa alkaneeseen systemaattiseen lapsen omien tunteidensa tunnistamisen kyvyn vääristä…

Narsismin ja läheisriippuvuuden lähteillä - haavoitettu sydän ja katoaminen

Sinulla voi olla monia syitä, miksi et halua hakeutua psykologin tai psykoterapeutin vastaanotolle. Suosittelen sitä kuitenkin lämpimästi, sillä narsistisen hyväksikäytön aiheuttamat traumat tarvitsevat jota kuta tukemaan ja toimimaan peilinä toipumisprosessissa. Sellaista taakkaa ei lopulta voi sälyttää yksin läheisensä niskoille, ellei kyseessä ole saman kokeneelta saatavaa vertaistukea. Jos ammattiavun hakeminen ei jostain syystä ole mahdollista, vertaistuesta voi saada paljon apua. Jo pelkästään linkkaamani youtube-videot voivat toimia suurena apuna.
Linkkaamillani youtube-videoilla puhujat mainitsevat usein, että narsistiseen hyväksikäyttöön tutustumaton psykoterapeutti ei välttämättä ymmärrä sitä, mitä olet käymässä läpi. Suomi on pieni maa, ja juuri oikealla tavalla narsistista hyväksikäyttöä ymmärtävän ammattilaisen löytäminen voi olla hankalaa. Psykologien ja psykoterapeuttien koulutus on Suomessa kuitenkin varsin laadukasta, ja ammattietiikalla on siinä suuri rooli. Vaikka …

Narsismi ja kateus

Kirjoittelin edellisessä jutussa (Narsismin synkkä kolminaisuus), miten narsisti haluaa uhrinsa olevan kaunis ja mairitteleva.  Aihe kypsyi mielessäni kuitenkin pidemmälle.

Narsisti viehättyy ja haluaa ympärillleen ihmisiä, joilla on jotakin sellaista, mitä hän on aina itselleen halunnut, mutta ei ole saanut. Se voi olla esimerkiksi rakastavat vanhemmat, hieno ura, kauneus tai jokin luonteenpiirre. Narsisti pyrkii näin muiden ihmisten kautta saamaan sen, mitä häneltä puuttuu. Samanaikaisesti hän on kuitenkin kateellinen uhrilleen tästä samaisesta asiasta. Näin ollen narsisti yleensä eniten haukkuu ja soimaa uhriaan juuri tästä asiasta, jonka takia hän itse asiassa alun perin on uhrista viehättynyt. Koska narsisti ei uskalla ja siten kykene vastavuoroiseen ihmissuhteeseen, ei hän lopulta pysty iloitsemaan toisen onnesta. Se ei riitä hänelle. Hänen täytyy imeä se itseensä, kokonaisvaltaisesti, sen toisen ihmisen täytyy olla yhtä hänen kanssaan. Koska tämä ei lopulta suurimmankaan alista…

Narsismin synkkä kolminaisuus

Richard Grannon puhuu tässä videossa "synkästä kolminaisuudesta", johon kuuluu antisosiaalinen elementti (sadistisuus), narsistinen elementti (valitsee uhrin, joka mairittelee itseä, on kaunis) ja rajatilaelementti (pelko hylätyksi tulemisesta). Älkää pelästykö videossa viliseviä hurjia termejä, kuten zombit, synkkä kolminaisuus tai sadismi, sillä pohjimmiltaan hyväksikäyttökokemuksista voi löytää nämä elementit. Voit kuitenkin itse valita, millä termeillä niistä haluat puhua, mitkä termit sinua auttavat parhaiten.

Sadistisen elementin kautta narsistia viehättää uhrissa se, että tämä ei ole helposti murrettavissa. Hän siis saa nautintoa siitä, että saa alistettua viehättävän, itsenäisen ja aktiivisen ihmisen. Vaikka tämä kuulostaa jollain tapaa todella hurjalta, niin kun sitä ajattelee, siinä on jotain perää hyvinkin paljon. Sen ajatteleminen vain tuntuu siltä, että noin toimivasta ihmisestä katoavat viimeisetkin ihmisyyden rippeet. Ennen kuin ryöpsähdät kuitenkaan täyden ka…

"Just one more level of game"

Tämä video on pitkä, mutta mielenkiintoinen katsottava. Richard Grannon ja Dana Morningstar juttelevat narsismiin, hyväksikäyttöön ja läheisriippuvuuteen liittyvistä kysymyksistä. Danan videoita suosittelen lämpimästi katsomaan enemmänkin, ovat hyvin ymmärtäviä ja tukevia.

Linkki videoon


Poimin videolta joitakin kohtia, jotka jäivät mieleeni. Richard Grannonin kirjassa on kohta, jossa sanotaan "luovu vilpittömästä kommunikoinnista kommunikoidessasi vilpillisen kanssa". Narsistiselle ihmiselle kaikki on peliä, he ovat aina sodassa. He ovat keskittyneitä itseensä ja vastaavat tekemällä siirtonsa sitä kautta. Ennen kuin ymmärsin olevani tekemisissä tämän tyyppisen käyttäytymisen kanssa, olen useaan kertaan yrittänyt saada sopua aikaiseksi ja yrittänyt tuoda esille empaattisia näkökulmia, joihin toinen voisi tarttua ja ymmärtää. Olen kuitenkin päätynyt tilanteisiin, joissa joudun selittämään yksinkertaisimpien käytössääntöjen merkityksiä, ja nämäkin on saatu käännettyä ympäri omi…

Voinko olla narsisti tietämättäni? (kannustusvideoita läheisriippuvaisille)

Mielessäni on monta kertaa käynyt, mitä jos olenkin itse narsisti. On hyvin mahdollista, että en tajuakaan miten käyttäydyn toisia ihmisiä kohtaan (olenhan voinut imeä kokemuksistani itsellenikin narsistisia toimintatapoja). Tässä hyvin pakottavan ja aidontuntuisessa ajatuksessa on kuitenkin yksi logiikkavirhe, joka viittaa läheisriippuvuuteen. Nimittäin, jos minulle sanottaisiin, että olen käytökselläni loukannut toista ihmistä, kokisin siitä huonoa omaatuntoa ja haluaisin ainakin yrittää pyrkiä muuttamaan käytöstäni. Tällöin en ole narsisti, joka kokee olevansa oikeutettu loukkaamaan toisia jonkin pätevän syyn perusteella. Voin tietämättäni loukata toisia ja minun voi olla vaikea muuttaakin näitä loukkaavia tapojani (tai minulla voi jopa olla joitakin narsistisia piirteitä), mutta en koe olevani oikeutettu toimimaan niin.

Miksi sitten kuvittelen, että voisin olla narsisti, persoonallisuushäiriöinen? Läheisriippuvuuteen viittaa se, että olen tottunut imemään itseeni saman tien kyseen…

Narsismin ydinominaisuuksia

Vakavan narsismin muista narsistisista piirteistä erottaa jollain tietyllä alueella ilmenevä selkeä joustamattomuus. Joustamattomuus erottaa persoonallisuushäiriöt tavallisista persoonallisuuden eroavaisuuksista. Joustamattomuudella ei tarkoiteta pelkkää itsepäisyyttä, vaan kyse on jo jossain määrin epäloogisesta tai omaakin hyötyä vähentävästä toiminnasta.

Narsistille tyypillisiä tapoja olla joustamaton voi esimerkiksi olla se, että hän ei kykene myöntämään tehneensä virhettä. Jos pelkkä tiukka kieltäminen ja tosiasioiden sivuuttaminen/vääristeleminen ei auta, hän ajautuu käyttämään vaikka kuinka utopistisia keinoja, joilla todistaa olleensa oikeassa/ ettei ole tehnyt mitään väärää. Tilanteeseen nähden selkeästi ylilyövät tai mahtipontiset keinot, kuten vaikkapa viranomaisten ottaminen mukaan oman todistelun taustalle, kuuluvat narsistin toimintapakkiin. Monet narsistit osaavat laskelmoida milloin kannattaa esittää nöyrää saavuttaakseen oman etunsa, mutta jos narsistia on kritisoitu …

Narsisti sammakon keitossa

On olemassa sanonta, jonka mukaan narsisti turruttaa uhrinsa kuin keittämällä sammakkoa. Kun veden lämpötila muuttuu liian korkeaksi ja sammakko meinaa hypätä pois, hän laskee lämpötilaa hieman, jotta sammakko ei karkaisi. Sitten hän jälleen pikku hiljaa nostaa lämpötilaa, kunnes sammakko taas meinaa hypätä pois, ja hän jälleen laskee lämpötilaa. Lopulta sammakko turtuu niin, ettei enää osaa lähteä pois.

Todennäköisesti vähintään jossain vaiheessa tulee hetki, jolloin jollain tapaa ilmaiset narsistille pahasta olostasi, ja siitä, että tämä paha olo johtuu hänen käytöksestään. Ehkä hän kieltää kaiken, tai ehkä hän vaikuttaa ymmärtävältä ja siltä, että haluaisi muuttaa käytöstään. Joka tapauksessa tämän jälkeen hän on jonkin aikaa oikein kiltti, ehkä joskus jopa enemmän kuin olisi tarpeenkaan. Alat miettiä, että ehkä hän ei olekaan niin kamala, kuin jostain syystä olet alkanut hänestä kuvittelemaan. Kaikillahan on välillä huonoja päiviä ja aikoja, mutta kyllähän nyt näet, että hän osaa …

Narsismin muodot

Selviytyjien yhteisön keskusteluissa patologisella narsismilla tarkoitetaan yleensä jotakin näistä tai näiden yhdistelmää:

Psykopatia
Epäsosiaalinen persoonallisuus
Rajatilapersoonallisuus/epävakaa persoonallisuus
Huomionhakuinen persoonallisuus
Narsistinen persoonallisuus

Narsistisilla henkilöillä voi ilmetä samanaikaisesti myös muita persoonallisuushäiriöitä.

Näiden lisäksi on olemassa ihmisiä, joilla on enemmän tai vähemmän narsistisia piirteitä, mutta heidän kykynsä empatiaan ei ole samalla tavalla rajoittunut. He pystyvät siis pohjimmiltaan ymmärtämään tekojensa seuraukset toisen ihmisen kannalta, eivätkä ole niistä lopulta täysin välinpitämättömiä. He voivat kuitenkin joissakin asioissa puolustautua selittämällä tekojensa seuraukset pois, mikä aiheuttaa käytännön ongelmia. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse patologisesta narsismista.

Eli vaikka puhtaasti narsistisen persoonallisuushäiriön omaavia ihmisiä olisikin hyvin vähän, niin patologisesti narsistisia ihmisiä on paljon enemmän.…

Narsismi ja henkilökohtaisuuden ansa

Narsistisilla tai jollain muulla tavalla persoonallisuushäiriöisillä ihmisillä on käyttäytymisessään usein yksi yhdistävä tekijä. Heillä on pakonomainen tarve päästä rikkomaan rajojasi, säännöllisesti, mutta myös mahdollisimman nopeasti. Silloin he kokevat tulevansa näkyviksi ja olemassa oleviksi. He voivat etsiä jotakin jännittävää elämäänsä, tai he voivat tuntea olonsa mitättömiksi ollessaan vain samanlaisia kuin kaikki muutkin.

Kun tapaat heidät ensimmäisen kerran, he voivat tehdä tai sanoa jotakin, joka on hieman liian henkilökohtaista, tai he voivat kutsua sinut mukaan tekemään jotakin, mikä on sinulle tai hänelle hyvin henkilökohtaista (esimerkiksi mukaan johonkin henkilökohtaiseen tilaisuuteen/tapahtumaan, kutsua kotiinsa tilanteeseen liittyen liian aikaisin). Pelkästään tällainen käytös ei vielä kerro, että kyseessä olisi juuri narsisti tai persoonallisuushäiriön omaava ihminen. Esimerkiksi eri kulttuureissa on totuttu erilaisiin rajoihin, ja niissä on eroja myös yksilöiden vä…

Ohje narsistisesta hyväksikäytöstä kärsineille

En muista enää mistä tämän luin (en pysty antamaan lähdeviitettä), mutta se jäi mieleeni:

Opettele kuuntelemaan omia tunteitasi ja antamaan niille arvoa.Älä kuitenkaan kuuntele syyllisyydentunnettasi, koska se on vääristynyt.
Voi olla vaikea tajuta, että omia tunteitaan ei todella kuuntele, koska syyllisyydentunne on niin massiivinen. Tuntuu siltä, että velloo paljonkin (liikaakin) omissa tunteissaan, koska velloo syyllisyyteen ja häpeään liittyvissä tunteissa. Mutta annatko todella arvoa omille tunteillesi? Voisitko kuvitella toimivasi omien tunteidesi pohjalta, sen mukaan, miltä sinusta tuntuu? Pystytkö asettamaan toisille ihmisille vaatimuksia tai rajoja sen suhteen, miten heidän pitäisi ottaa sinun tunteitasi huomioon?

Vääristynyt syyllisyydentunne taas tarkoittaa sitä, että se on vääristynyt molempiin suuntiin. Syyllistyy helposti silloinkin, kun ei tarvitsisi, mutta toisaalta taas on vaikea tietää, milloin kuuluisi syyllistyä, koska ei ole oppinut siinä kulkevaa rajaa. Jos olet t…

Kaipuu sulautuvaan rakkauteen ja narsismi

Narsistiseen hyväksikäyttöön liittyy aina rajojen ylittäminen. Mitä ne rajat (boundaries) sitten oikein ovat? Narsistisessa suhteessa olleena sitä ei välttämättä ollenkaan tiedä. Henkilökohtaiset rajat tarkoittavat sitä määrää ja laatua, mitä sallit itseäsi kohtaan kohdistettavan. Eli toisin sanoen, miten haluat itseäsi kohdeltavan. Se on sinun itsesi päätettävissä, ei kenenkään muun. Sinulla on oikeus sanoa: "Tämä tuntuu minusta pahalta, en halua tätä." tai "En halua, että teet noin, koska sovimme aiemmin tekevämme toisin, ja haluan pitää sovitusta kiinni." tai "Sinulla ei ole oikeutta ottaa tätä tavaraa minulta omaan käyttöösi, koska se on minun." tai jotakin muuta vastaavaa.

Luit mitä tahansa narsismista kertovaa tekstiä, rajojen rikkominen esitetään yleensä negatiivisena ja epäterveenä asiana. Tällöin ei välttämättä tule ajatelleeksi, että narsistiseen suhteeseen on voinut ajautua juuri sen takia, että narsistin kanssa pääsee kokemaan rajojen rikkoutu…

Narsistisen hyväksikäytön syndrooma

Youtuben syövereistä löytyy paljon hyödyllisiä videoita narsismista. Suosittelen erityisesti Narcissist Support -kanavaa, josta löytyy esimerkiksi "red flags of a narcissist" -videosarja, jossa kuvataan eritellen miten narsistinen ihminen käyttäytyy ja miten narsistin voi tunnistaa. Alla linkkaamallani videolla puhuva Ross Rosenberg taas puhuu paljon läheisriippuvuudesta ja siitä, miten lakata täyttämästä elämäänsä narsistisilla ihmisillä. Toinen videon puhujista, SPARTANLIFECOACH -kanavan Richard Grannon taas osaa tsempata mukavasti siinä, että narsistin uhriksi joutuminen ei kerro uhrin omista vioista, vaan narsisti tekee hulluksi. Hän pohtii myös sitä, miksi Aspergerin syndroomasta kärsiviä voidaan joskus väärin perustein tulkita narsisteiksi.

Nostan tänään esille videon, jossa puhutaan narsistisen hyväksikäytön syndroomasta (narcissist abuse syndrom).   linkki videoon



Tämä video on mielestäni erityisen hyvä siksi, että narsistin uhrina oleminen on lähes aina todellisuude…