Narsistisen suhteen jälkeen: Rajat toimivat sekä sisään- että ulospäin

Pia Mellody esittelee kirjassaan The Intimacy Factor - The ground rules for overcoming the obstacles to truth, respect, and lasting love mielestäni hyvin hyödyllisen ja kuvaavan jaottelun henkilökohtaisista rajoista. Pia Mellody on tehnyt pitkän uran trauman ja läheisriippuvuuden parissa. Vaikka läheisriippuvuus sanana ei iskisikään, suosittelen kuitenkin hänen materiaaliinsa perehtymistä. Läheisriippuvuudessa ja narsismissa on molemmissa lopulta kyse häilyvistä ja olemattomista rajoista, jolloin tähän aiheeseen perehtyminen hyödyttää monia täällä liikkuvia. Ymmärrys siitä, miten muodostaa terveitä ihmissuhteita terveillä rajoilla hyödyttää lisäksi lähes ketä tahansa.

Mellody jakaa rajat itseä ulkoiselta energialta suojeleviin ja oman energian yliläikkymistä rajoittaviin. Molemmat ulottuvuudet ovat yhtä tärkeitä, ja molemmissa olisi hyvä löytää terve keskitie. Hän kuvaa rajojen muodoiksi fyysisen, seksuaalisen ja kuuntelemisen/puhumisen. Jokainen näistä muodoista ilmenee sekä ulkoa sisäänpäin että sisältä ulospäin. Rajojen puuttumisen lisäksi myös liian korkea muuri estää aidon läheisyyden toteutumisen, sillä et aseta itseäsi vastaanottamaan mahdollista läheisyyttä. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että läheisyys kulkee yhdessä luottamuksen kanssa. Väkisin madalletut rajat ovat sama asia kuin olemattomat rajat, eli päästät muut lähemmäs kuin mikä on sinulle ok. Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa, ja rajoissa onkin hyvä olla eri asteet eritasoisesti läheisille ihmisille. Tuntemattomia ihmisiä ei kannata päästää yhtä lähelle kuin tuttua ja luotettavaksi todettua.

Fyysinen suojeleva raja kuvaa astetta, jolla päästät muita ihmisiä fyysisesti lähellesi ja annat heidän koskea omaisuuteesi. Jos tämä raja on olematon, annat kenen tahansa tulla lähellesi, koskea sinuun ja käyttää omaisuuttasi. Jos tämä raja taas on liian korkea muuri, et päästä lähellesi ketään missään vaiheessa.

Fyysinen sisällä pitävä raja kuvaa astetta, jolla lähestyt fyysisesti muita ja kosket heidän omaisuuteensa. Jos tämä raja on olematon, lähestyt toisia, kosket heitä ja heidän omaisuuttaan ilman lupaa. Et ehkä tajua olevasi tunkeileva, jos ajattelet, että sinulla on lupa päättää itse kuinka lähelle toista menet. Jos tämä raja on liian korkea muuri, et uskalla lähestyä ketään, et uskalla koskea heidän tavaroihinsa, etkä tee aloitteita mihinkään suuntaan.

Perussääntöjä fyysisiin rajoihin liittyen:

1. Älä seiso liian lähellä toista ihmistä ilman lupaa.
2. Älä koske toista ihmistä ilman lupaa.
3. Älä koske tai tarkastele toisen ihmisen tavaroita tai muuta omaisuutta (koskee myös esim. sähköpostiviestejä) ilman lupaa.
4. Älä kuuntele toisen henkilökohtaisia tai puhelinkeskusteluita ilman lupaa.
5. Älä altista muita tarttuville sairauksille tietäessäsi olevasi tarttuttavassa tilassa.
6. Älä tupakoi tupakoimattomiksi määritellyillä alueilla.

Seksuaalinen suojeleva raja kuvaa astetta, jolla suostut ja otat vastaan muiden seksuaalisia toimia. Jos tämä raja on olematon, et kieltäydy ja olet seksuaalinen silloinkin, kun et haluaisi, jos toinen vain tekee aloitteen. Jos tämä raja on liian korkea muuri, et ole ollenkaan seksuaalinen ja vain suoritat seksiä. Lopulta on jokaisen oma valinta kuinka paljon he haluavat olla seksuaalisia, ja tämä voi vaihdella myös aikakausien mukaan. Seksuaalinen läheisyys on kuitenkin yksi läheisyyden muoto, joka sisältyy joihinkin suhteisiin, ja sen puuttuminen voi vaikuttaa läheisyyteen kokonaisuudessaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun täytyisi ruveta väkisin seksuaaliseksi, se tarkoittaisi, että kadottaisit tämän rajan kokonaan. (Sama koskee myös muita rajoja - mitään ei kuulu tehdä väkisin. Olennaisempaa on selvittää miksi koet tarvetta ylikorkeaan muuriin ja lähteä purkamaan asiaa sitä kautta.) Joskus seksuaalisissa kysymyksissä voi myös etsiä itselleen kumppanin, jonka seksuaalisuus on samalla asteella kanssasi. On hyvä kuitenkin ottaa huomioon, että jos sinulla on korkea muuri trauman vuoksi (et siis ole vain a-seksuaalinen), tämä muuri voi alkaa purkautua trauman käsittelemisen myötä ja tarpeesi voivat myöhemmin muuttua.

Seksuaalinen sisällä pitävä raja kuvaa astetta, jolla lähestyt muita seksuaalisesti. Jos tämä raja on olematon, lähestyt toisia seksuaalisesti ilman lupaa ja olet tunkeileva. Jos tämä raja on liian korkea muuri, et uskalla tehdä seksuaalisia aloitteita.

Perussääntöjä seksuaalisiin rajoihin liittyen:

1. Älä lähesty toista seksuaalisesti ilman lupaa.
2. Älä intä tai muuten yritä väkisin saada seksuaalista haluasi läpi, jos toinen on sanonut ei.
3. Älä vaadi epäturvallisia seksuaalisia toimia.
4. Älä altista muita seksuaalisille kokemuksille ilman lupaa.
5. Älä häpäise toista ihmistä seksuaalisesti.

Suojeleva kuuntelemisen raja kuvaa astetta, jolla otat osaksi omaa todellisuuttasi (tai omaa totuuttasi) muilta kuulemiasi asioita. Mellody kuvaa, että aito läheisyys on mahdollista vain silloin, kun elää aidosti omassa totuudessaan. Tämä tarkoittaa, että lähestyy maailmaa ja muita ihmisiä sen kautta, miten todellisuuden oman tulkintansa kautta näkee. Samalla se tarkoittaa sen ymmärtämistä, että jokaisella on oma todellisuutensa, sillä kukaan ei pysty näkemään maailmaa objektiivisesti. Jokainen katsoo sitä oman linssinssä läpi, ja tämän linssin omistaminen on aitouden kannalta tärkeää. Jos kuuntelemisen raja on olematon, omaksut ja annat vaikuttaa itseesi kaiken mitä sinulle sanotaan. Vaikka toisen esittämillä väitteillä ei olisi pohjaa, uskot ja omaksut ne silti. Tällöin et elä aidosti omassa totuudessasi, vaan asetat muiden tulkinnat tärkeämmiksi. Jos tämä raja on liian korkea muuri, et kuuntele ja ota vastaan mitään, et edes perusteltua ja realistista kritiikkiä. Et kuuntele vastapuolen viestimiä tärkeitäkään viestejä, esimerkiksi pyrkimyksiä päästä lähemmäs tai viestiä itselleen tärkeistä asioista. Tällöin elät vain ja ainoastaan omassa totuudessasi, etkä tunnusta muiden totuuksia.

Sisällä pitävä puhumisen raja kuvaa astetta, jolla viestit omaa totuuttasi muille heidän totuuksiaan kunnioittavalla tavalla. Jos tämä raja on olematon, sanot mitä tahansa mieleesi juolahtaa miettimättä, onko se totta vai ei tai loukkaako se toista osapuolta. Jos tämä raja on liian korkea muuri, et koskaan jaa ajatuksiasi muille tai kerro heille, mikä on sinulle tärkeää.

Perussääntöjä puhumiseen ja kuuntelemiseen liittyen:

1. Älä anna ymmärtää sanoillasi tai teoillasi, että toinen ihminen on arvoton. Sitä kutsutaan häpäisemiseksi.
2. Älä huuda toiselle.
3. Älä pilkkaa tai väheksy toista.
4. Älä valehtele.
5. Älä riko sitoumusta ilman syytä.
6. Älä pyri kontrolloimaan tai manipuloimaan toista.
7. Älä ole sarkastinen ollessasi toista lähellä. Sarkasmi on pohjimmiltaan brutaalia ja vetäytymistä pois läheisyydestä. Se on usein esimerkiksi vihamielisyyden tai häpeän kätkemistä huumorin alle.
8. Älä keskeytä.


Ohjeita sisällä pitävän puhumisen rajan toteuttamiseen:

1. Ota sopivan mittainen fyysinen etäisyys toiseen osapuoleen, jotta tunnet olosi helpommaksi puhua.
2. Pyri olemaan syyttelemättä muita omista tulkinnoistasi ja niistä syntyneistä tunteista.
3. Muistuta itseäsi, että jaat totuuttasi tullaksesi kuulluksi ja nähdyksi, et kontrolloidaksesi tai manipuloidaksesi. Manipulatiivisen tarpeen voi tunnistaa esimerkiksi ajatuksesta: "sanoinko tämän nyt niin, että hän tekee/tuntee/ajattelee/muuttaa xxxx".
4. Moderoi tunteitasi hengityksellä: hengitä syvään, jos koet voimakasta tunnetta.
5. Kerro mitä tapahtui tai mitä haluat jakaa käyttämättä sanoja, jotka ovat alentuvia tai nöyryyttäviä. Kerro esimerkiksi mitä näit tai kuulit.
6. Kerro mitä tulkitsit tai koit tapahtuneesta, esimerkiksi: "se vaikutti minusta siltä, ettet välitä minusta".
7. Kerro miltä se sai sinut tuntemaan, esimerkiksi: "se tuntui minusta siltä, että olisin mitätön".
8. Kerro mitä teit ajatustesi ja tunteidesi pohjalta, esimerkiksi: "päätin siksi kertoa sinulle, miltä minusta tuntuu, kun teet x".
9. Kerro, mitä toivot toiselta osapuolelta, jos se on tilanteessa sopivaa. Jos sinun tarvitsee neuvotella, käykää läpi ongelma, ehdottakaa ratkaisuvaihtoehtoja, valitkaa yksi ja toteuttakaa se. Myöhemmin tarkastele tilannetta, ratkaisiko tämä ongelman, vai tarvitaanko vielä neuvottelua (vai pitääkö sinun pohtia muita vaihtoehtoja, kuten etäisyyden ottamista).

Ohjeita suojelevan kuuntelemisen rajan toteuttamiseen:

1. Ota sopivan mittainen fyysinen etäisyys toiseen osapuoleen, jotta tunnet olosi helpommaksi kuunnella.
2. Muistuta itseäsi, ettei sinun tarvitse ottaa vastaan syytöksiä asioista, jotka eivät ole sinun vaikutuspiirissäsi (esim. toisen ihmisen tekemät tulkinnat).
3. Moderoi tunteitasi hengityksellä: hengitä syvään, jos koet voimakasta tunnetta.
4. Muistuta itseäsi, että kuuntelet oppiaksesi tuntemaan toisen ihmisen, et muodostaaksesi omaa puolustustasi.
5. Suojele itseäsi kuunnellessasi määrittelemällä, onko sanottu asia sinulle totta, epätosi vai selvennystä vaativa.
6. Jos kuulemasi asia on totta, anna itsesi tuntea siihen liittyviä tunteita.
7. Jos kuulemasi asia on epätosi, ota etäisyyttä siihen liittyvistä tunteista.
8. Jos kuulemasi asia on selvennystä vaativa, kysy toiselta lisää kysymyksiä löytääksesi selvyyttä. Kysy syyttämättä, valittamatta ja mahdollisimman selkeästi/lyhyesti.
9. Jos neuvottelu on tarpeen, käykää läpi ongelma, etsikää ratkaisuvaihtoehtoja, valitkaa yksi ja toteuttakaa se.

Mellodyn ohjeet ovat kohtalaisen yksinkertaistettuja, omaan mieleeni nousi ainakin se, että kuunnellessa ei aina ole helppoa määritellä asiaa joko todeksi tai epätodeksi. Jos tällaisen määrittelyn tekisi heti suoralta kädeltä, se useinmiten torppaisi monet todet asiat pois ihan vain siksi, että harva ihminen suuremmin pitää kritiikistä, vaikka se olisi asiallistakin. Osan kuulemistaan asioista voi suoralta kädeltä heittää epätosi-laariin (kuten solvaukset), mutta mielestäni olisi hedelmällistä miettiä, miten toinen päätyi johtopäätökseensä ja mistä se kumpuaa. Omasta poterostaan on hyvä tulla uloskin ja olla vastaanottavainen toisenkin kokemukselle, jota Mellodyn kuvaama terveesti toimiva raja käsitykseni mukaan kuvaakin. On myös jossain määrin yksinkertaistettua olettaa, että kaikkiin asioihin saisi selvän määritelmän heti keskustelun aikana. Joskus asiaa täytyy miettiä pidempään, jotta voi tajuta eri asioita ja sitä, miten omat teot esimerkiksi vaikuttivatkin jollakin olennaisella tavalla. Asioita ei aina voi heti heittää suoraan tosi- tai epätosilaareihin.

Tässä piilee kuitenkin se ongelma, että taitava manipuloija osaa käyttää tätä hyödykseen. Mitä pidemmälle käyt keskusteluun, sitä enemmän hän saa vääristelevän manipulaationsa näyttämään realistiselta ja todelliselta vaihtoehdolta. Vakava manipulointi on siten väkivaltaista tunkeutumista rajojen läpi, sillä se on tapa muuttaa toisen ihmisen henkilökohtaista totuutta manipuloijan haluamaan suuntaan. Mikä olisi paras tapa toteuttaa suojelevaa kuuntelemisen rajaansa tällaisessa tilanteessa? Yksi tärkeä asia mielestäni on luottaa vaistoihinsa. Sinun ei tarvitse olla samaa mieltä kenenkään kanssa, eikä sinun tarvitse jakaa kenenkään todellisuutta. Omaa aitouttamme vastaan menevät tulkinnat tuntuvat yleensä jossain, vähintään hiljaisesti. Tällöin jokin tuntuu olevan pielessä, muttet oikein tiedä mikä. Tällaisissa tilanteissa ota aikalisä ja jää miettimään asiaa yksin, poissa hänen välittömästä vaikutuspiiristään. Voit myös keskustella sellaisten ihmisten kanssa, joiden tiedät tuntevan sinut aidosti ja syvällisesti. Moni ystäväsikin voi huumaantua taitavan manipuloijan viehättävyydestä, joten ensisijaisesti luota omaan intuitioosi.Mellodyn kirjasta kootun kuvauksen perusteella on helpompi hahmottaa ongelmallisten rajojen olemusta. Sekä narsistilla että tämän uhrilla rajat ovat ongelmalliset, mutta he voivat ilmentää tätä eri tavoilla. Myös yksilöllisiä eroja ongelmallisten rajojen ilmenemisessä on helpompi tarkastella, sillä voit esimerkiksi jossain asiassa olla ulospäin läikkyvä, kun taas toisessa ongelmasi on vaikeus suojautua ja kolmannessa olet rakentanut itsellesi muurin. Uhrin tai selviytyjän asemasta tulee myös harvemmin tarkasteltua niitä kohtia omissa rajoissaan, joissa läikkyy yli (tai päinvastoin ei uskalla ottaa kontaktia ulospäin). Ongelmat suojelemisessa on jo ehkä käyty moneen kertaan läpi, mutta et ehkä ole tullut ajatelleeksi, miten ehkä olet liiankin halaileva ja kosket muita ilman lupaa. Voi olla vaikeaa hahmottaa tätä ongelmallisten rajojen ilmentymäksi, jos kuvittelet olevasi vain rento ja helposti lähestyttävä tyyppi. Toisaalta voit tuohduttuasi päästää suustasi samantien sinua huonosti kohdellutta henkilöä halventavia sanoja, jonka tulkitset kypsäksi itsesi puolustamiseksi, vaikka kyse on edelleen ongelmallisista rajoista. Tai ehkä et tunnista, että ongelmalliset rajasi näkyvät yhä siinä, ettet uskalla lähestyä tai koskea ketään ollenkaan.

Toisaalta nämä kuvaukset selventävät konkreettisesti sitä, miksi narsistinen kaltoinkohtelu tuntuu usein kuin henkiseltä raiskaukselta. Kuvaus voi kuulostaa rankalta (varsinkin aihetta tuntemattomille), mutta oman kokemukseni mukaan se on ainut, joka kuvaa selkeimmin sekä sitä laatua että voimakkuutta mitä olen kokenut. Seksuaaliset rajat eivät ole ainoita rajoja, joita voi rikkoa tunkeilevalla tavalla. Samoin myöskään lyöminen ei ole ainut tapa, jolla fyysisiä rajoja voi rikkoa. Kun ajatellaan ihmistä, joka esimerkiksi lukee halutessaan toisen henkilökohtaiset postit ja päiväkirjaa, käyttää ja omii toisen tavaroita kuin omikseen, salakuuntelee toisen keskusteluja, salakatselee toista omissa puuhissaan, jatkuvasti mitätöi ja halventaa toista, väittää olevansa "vitsikäs" tai "kertovansa totuuden" pilkatessaan toista ja haluaa aina oman tahtonsa läpi keinolla millä hyvänsä, on ylläolevan jaottelun kautta helppo ymmärtää, että kyse on vakavasta tunkeutuvasta käyttäytymisestä. Henkisen raiskauksen kokemukseen liittyy yleensä myös se, että omiin ajatuksiin ja tunteisiin on päästy vaikuttamaan manipuloimalla. Oma itse ei enää ole oma itse, vaan jonkun muun luoma. Suojeleva kuuntelemisen raja on siis alhaalla.

Itse asiassa nämä hyvin yksinkertaisen oloiset ja ilmeisen itsestäänselvät "älä tee"-listat herättivät minussa yhä jonkinlaista vapauttavaa ahaa-tunnetta. Se on juurtunut syvään, miten olen oppinut vähättelemään itseäni kohtaan kohdistetut välinpitämättömyydet tai suorat loukkaukset. Olen niin pitkään jatkuvasti pyrkinyt olemaan se "hyvä tyyppi", joka joustaa, etten on ole tajunnut sen olevan oikeasti välinpitämättömyyttä. Hyvin moni noista kohdista on rikkoutunut elämässäni, ja osa säännöllisen rutinoituneesti. Nyt tajuan, että ihminen, joka ei välitä tartuttaako toisen, lukee surutta toisen henkilökohtaisia viestejä, koskettaa tai tulee aina vähän liian lähelle, huutaa, häpäisee, valehtelee, manipuloi jne., on todellisuudessa vähimmillään välinpitämätön, ja enimmillään jopa hyväksikäyttävä. Joustamiseni ei ole tehnyt minusta "hyvää tyyppiä", vaan ainoastaan välineen ja helpon kohteen, joka ei valita. 
Terve ihmissuhde on mahdollista vain tasavertaisessa asemassa, jossa molemmilla osapuolilla on terveet rajat. Toisen ylä- (esim. kontrollointi, manipulointi tai ihailtuna oleminen) tai alapuolella (esim. idealisaatio, jalustalle nostaminen tai alistuminen) ei voi saavuttaa todellista läheisyyttä, jossa molemmat kohtaavat toistensa haavoittuvuudet ja ovat läsnä niiden kanssa. Terveet rajat kuvaavat kunnioitusta itseä ja toista kohtaan. Vain kaksi erillistä ihmistä voi aidosti olla lähellä toisiaan. Sulautuneessa yhdistelmässä kummankaan todellinen olemus tai haavoittuvuus ei tule näkyväksi tai saa sijaa, sen sijaan esillä on vain päälle rakennettu todellisuus. Sekä narsistit että heidän uhrinsa etsivät usein "täydellistä" tai kaiken alleen jättävää rakkautta. Narsistille täydellinen rakkaus on suuruuskuvitelma, joka saa hänet loistamaan ja olemaan täydellinen itsekin. Läheisriippuvaiselle se on taas turvasatama, jossa ei tarvitse näyttää itseään ja asettua haavoittuvaiseksi, ei tarvitse tehdä itse päätöksiä, vaan voi vain mennä virran vietävänä (mutta silti samalla kokea itsensä tärkeäksi ja kyvykkääksi "rakkauden toteuttajaksi"). Joskus se on uhrille se paikkapala, laastari, joka täydellisesti sulkee umpeen vanhan haavan ("hän kehuu ja ihailee minua tuhannesti täyttäen ylitsepursuvasti kokemastani kiusaamisesta johtuvan tyhjän kolon"). Täydellinen tuntuu paremmalta kuin mikään koskaan, mutta vain, jos rajat ovat heikot.

Jos rajat ovat terveet, täydellisyys ja ylitsepursuavuus tuntuu tunkeilevalta, jota se onkin. Se on sinun rajojesi ylittämistä, mutta ns. positiivisella tavalla. Ns. siksi, että siinä ei itseasiassa ole mitään positiivista. Juuri tämä ns. positiivinen tunkeilevuus on se ominaisuus, joka mielestäni tekee narsistisesta kaltoinkohtelusta henkisen raiskauksen. Palataan hetkeksi takaisin miettimään tätä ja seksuaalisia rajoja. Seksuaalisiin toimiin manipulointuna voi kokea myös mielihyvää, mikä tekee kuviosta monta kertaa ongelmallisemman. Manipuloijat pyrkivät monesti muuttamaan uhrinsa ajattelua niin, että he itse haluavat toteuttaa manipuloijan haluaman asian. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö uhrin rajoja rikottaisi ja häntä vahingoitettaisi syvällä tavalla. Kun myöhemmin ymmärtää, että joku on saanut mielesi toimimaan itseäsi vastaan (lopettamaan rajojesi suojelun) ja että olet ehkä vielä pitänyt siitä, tämä on oksettava raiskaukselta tuntuva kokemus. Asia ei ole eri, vaikka kyseessä olisivat muunlaiset rajat seksuaalisten rajojen sijaan. Kyse on yhä samasta viettely-ilmiöstä. Jossain vaiheessa koin, että löysin parhaiten omia kokemuksiani vastaavia ilmiöitä seksuaaliseen hyväksikäyttöön yhdistetyistä uhrien reagointitavoista. Seksuaalisessa hyväksikäytössä ja narsistisessa hyväksikäytössä on pohjimmiltaan jotakin hyvin samankaltaista, varsinkin, jos kyse on viettelevästä manipuloijasta.

Kaikki narsistit tai ongelmalliset henkilöt eivät silti välttämättä ole suunnitelmallisen vietteleviä, mutta heidänkin toteuttamansa rajat ylittävä idealisaatio uppoaa samaan kokemuskategoriaan. Hän tulee liian lähelle, aivosi lähettävät varoistussignaalin, mutta toinen osa aivoistasi sulkee tämän varoituksen pois, koska jostain syystä pidät siitä, miten hän tulee liian lähelle. Ehkä hän vaikuttaa rohkealta, päämäärätietoiselta tai muuten viehättävältä. Ehkä hän muistuttaa sinua vanhoista vastaavista kokemuksistasi ja absurdi tuttuuden tunne herää. Hylkäät omat varoitussignaalisi ja omien rajojesi suojelun, hyppäät hauskalta tuntuvaan kokemukseen ja heräät myöhemmin painajaisesta. Tämäkin kokemus tuntuu raiskaukselta, vaikkei sitä olisikaan toteuttanut suunnitelmallinen viettelijä. Kokemus pohjautuu siihen, että omat varoitusmekanismisi on totaalisesti nollattu. Olet ollut ikään kuin puolustautumiskyvytön, sillä olet halunnut lisää etkä ole tajunnut suojautua.

Terveet rajat ovat tärkeä aihe, johon kannattaa keskittyä rauhassa. Moni kysyy narsistisen suhteen jälkeen, miten välttää tämän tapahtuminen uudelleen. Terveet rajat ovat oikea vastaus tähän. Kenestäkään ei voi päällepäin nähdä, onko hän ongelmallinen vai ei. Lisäksi kenen tahansa kanssa voi tulla ongelmia suhteeseen, vaikka kyseessä ei olisikaan narsisti. Omien rajojen pitäminen terveenä mahdollistaa sen, että pystyt suojelemaan itseäsi tarpeidesi mukaan, mutta toisaalta myös pystyt päästämään lähelle sellaiset ihmiset, jotka olet pikku hiljaa todennut luotettaviksi. Anna luottamuksen kehittymiselle aikaa. Väkisin luottaminen on rajoistaan luopumista. Muurien purkamiselle ei ole oikotietä, sitä ei voi tehdä väkisin. Se on mahdollista ainoastaan käsittelemällä omia kokemuksiaan ja etenemällä hitaasti suhteissa.Neiti Kettu

Kommentit