Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2018.

Narsistisen suhteen jälkeen: Vastuun ottaminen omista valinnoista helpottaa syyllisyyttä ja tarvetta hakea hyväksyntää

Narsistista irtautuminen voi olla hankalaa, sillä se laukaisee syyllisyyden tunteita ja tarvetta hakea jostakin itsensä ulkopuolella lupaa, jotta niin voisi tehdä. Narsistisessa suhteessa olemme tottuneet ja ohjelmoituja siihen, että meillä ei ole omaa tahtoa ja mahdollisuutta tehdä päätöksiä itse. Narsisti on sanoittanut meille, miten meidän kuuluu ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Tämä on voinut tapahtua myös hienovaraisesti manipuloimalla, käyttämällä hyväksi haluasi läheisyyteen ja haluasi kohdella läheistäsi hyvin. Meihin on myös pikkuhiljaa valettu käsitys, että omat tarpeemme eivät ole niin tärkeitä, että niiden perusteella voisi tehdä päätöksiä. Sehän olisi röyhkeää ja itsekästä.

Etsimme siis ulkopuoleltamme ihmistä tai merkkiä, joka voisi antaa meille luvan päätökseemme. Voimme olla narsismi-käsitteen löydettyämme pakonomaisesti kiinni tässä käsiteessä, sillä se antaa meille luvan. Jos tämä käsite yhtäkkiä katoaisi ulottuviltamme (hänestä esimerkiksi sanottaisiin, ettei hän ole…

Psykopatia persoonallisuuskuvana

Olen viime aikoina tutkiskellut tieteellisiä tutkimuksia psykopatiasta muodostaakseni kokonaiskuvaa tämän hetkisistä käsityksistä. Psykopatian määrittely nojaa nykypäivänä pitkälti Robert Haren kehittämään psykopatian checklistaan, jossa on kuvattu eri tyyppisiä psykopaateille kuuluvia ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien on havaittu jakautuvan kahteen toisistaan riippumattomaan yläkäsitteeseen. Perinteinen psykopatia on siten kokonaisuus, joka sisältää nämä kaksi erillistä faktoria.

Ensimmäinen faktori liittyy siihen, että pelon tunne on psykopaateilla fysiologisesti alhaisempi. Heillä on esimerkiksi heikompi reagoimisrefleksi yhtäkkisiin tilanteisiin. Tämä ominaisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että he tulkitsevat heikommin toisen ihmisen pelon eleitä ja suhtautuvat niihin keveämmin. Samoin se liittyy myös psykopaattien heikompaan reagointiin rangaistuksiin. Psykopaatit eivät koe vahvaa reaktiota rangaistuksesta, jolloin he jatkavat toimimista samalla tavalla, vaikka siitä seuraisi…

Viattomat koiranpentusilmät - viehättävää vai ei?

Omatunnoltaan rajoittuneilla psykopatian piirteitä omaavilla narsisteilla tuntuu olevan eräs erikoinen ominaisuus olemuksessaan. He vaikuttavat jollain tapaa viattomilta tai lapsekkailta. Heillä voi olla vilkkuvat koiranpentusilmät tai muuten huolettoman ja viattoman oloinen olemus. Tämä piirre on erikoinen, ja olen monesti pohtinut, mistä se juontaa.

Yksi vastaus voisi olla, että puuttuva omatunto ja häpeämättömyys tuovat keveyttä elämään. Siinä missä tavalliset häpeän ja omatunnon rajoittamat ihmiset kantavat selässään raskasta taakkaa,  omatunnoltaan rajoittuneet ihmiset voivat kevyesti hypellä tekemisestä toiseen. Koska psykopaattisia piirteitä omaavan henkilön käyttäytyminen on keskeisesti täynnä ristiriitoja, he vaikuttavat samalla myös paljon kokeneilta ja siksi "katuviisailta". Todennäköisesti he ovatkin kokeneet paljon, sekä siksi että heitä eivät säännöt yhtälailla rajoita, että siksi että he monesti hakevat voimakkaita kokemuksia stimuloimaan itseään. Samalla he v…