Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2017.

Hyvää joulua kaikille!

Joulunaika voi olla hankalaa monille meistä, sillä se voimistaa monenlaisten velvollisuuksien merkitystä ja saa aikaan muistoja. Muistakaa kuitenkin, että kenelläkään meistä ei ole velvollisuutta viettää jouluamme narsistisen läheisen luona. Me voimme itse luoda itsellemme uudet jouluperinteet, juhlia omalla tavallamme. Jokainen päättää itse mikä on paras vaihtoehto, ehkä käyt käymässä, mutta et vietä aikaa paikalla kuin hetken. On myös täysin oikein jättää menemättä, se on sinun päätöksesi ja sinulla on oikeus se tehdä. Meredith Miller Inner Integrationista puhuu tässä videossa joulunajan kysymyksistä liittyen narsismiin. Video on hyvä katsottava kaikille riippumatta siitä, oliko jouluna menossa narsistiseen pesään vai yrittääkö pitää no contactia yllä.

Näiden kahden alla olevan kirjoituksen myötä jään kirjoittelussa joulutauolle. Jatkan kirjoittelua taas ensi vuoden puolella ja aion keskittyä narsistisesta suhteesta toipumiseen, eli elämään narsistin jälkeen. Kun alkaa tuntua siltä,…

Teoreettisesti: Narsismi, epävakaa/rajatila ja läheisriippuvuus (paremmin suomennettuna "riippuvaisen läheinen" tai "kanssariippuvainen") eriteltynä

Narsistisen persoonallisuuden olemassaolosta kiistellään, mikä on tavallaan omituista. Moni on selkeästi huomannut, että narsistiset ihmiset muistuttavat hämmästyttävän paljon toisiaan, aivan kuin puhuttaisiin samasta ihmisestä. Arkikokemus ei kuitenkaan täytä tieteellisiä vaatimuksia, sillä tarinoiden samankaltaiseksi kokemiselle voi olla olemassa useita erilaisia syitä. Käytännössä voidaan kuitenkin todeta, että narsismia on olemassa, ja sillä on tietyt omat ominaisuutensa.

Diagnosoinnin näkökulmasta aihe onkin jo kinkkisempi. Diagnoosijärjestelmässä on hyvin pitkälle päädytty arvioimaan ihmisen käyttäytymistä, sillä korvien väliä on paljon vaikeampi arvioida. Tämä johtaa siihen (hieman yksinkertaistaen), että sama käyttäytyminen niputetaan samaksi diagnoosiksi, vaikka motiivit käyttäytymisen taustalla olisivat erit. Narsismi siirtyykin siksi esimerkiksi joko epävakaan persoonallisuuden tai antisosiaalisen persoonallisuuden diagnoosin alle, riippuen henkilön näkyvän käyttäytymisen l…

Miksi on vaarallista ajatella, että olet ollut "yhtä paha" narsistia kohtaan?

Tilannetta ulkopuolelta katsovat ihmiset (myös ammattilaiset ja tutkijat) havaitsevat usein roolien vaihtelevan narsistisessa suhteessa. Tämän vuoksi on olemassa lukuisia hypoteeseja ja teorioitakin siitä, että suhteen osapuolet voivat vaihtaa paikkojaan päikseen uhrista hyökkääjäksi ja toisin päin. Näissä hypoteeseissa on vain yksi ongelma: se mikä näyttää ulkoapäin joltakin, ei välttämättä ole sitä sisältä. Vaikka ulkopuolisen silmiin suhteen molemmat osapuolet näyttäisivät olevansa toisilleen "yhtä pahoja", näin ei välttämättä todellisuudessa ole. Moni psykologi esimerkiksi ei ole koskaan itse kokenut vakavaa narsismia ilmiönä, jolloin he ovat ainoastaan ulkoapäin näkemänsä, asiakkaidensa kertomuksien, kliinisten havaintojen ja oman mielikuvituksensa varassa. Osalla psykologeista tai muista ammattilaisista voi olla myös oma läheisriippuvainen taipumus aktiivinen, heidän lapsuudessaan on esimerkiksi ollut narsistinen hahmo, joka on ollut tarpeeksi rauhallinen välttääkseen …

Tunnista manipulointi!

Jotta voisi tunnistaa, milloin on manipuloinnin kohteena, on hyvä opetella tuntemaan joitakin tyypillisiä manipulointikeinoja. Manipuloijat vetoavat yleensä FOG-tekijöihin, eli pelkoon (fear), velvollisuuteen (obligation) ja syyllisyyteen (guilt). Näihin vetoaminen on tehokkain tapa saada tahtonsa läpi. Toisaalta manipuloijat voivat olla myös imartelevia ja liehitteleviä, jotta saisivat sinut pitkällä tähtäimellä omalle puolelleen. Taitava manipuloija 1) osaa peittää aggressiivisen taustamotiivinsa, 2) opettelee vastapuolen haavoittuvuuksia, jotta osaisi käyttää parhaiten toimivia manipulointikeinoja ja 3) omaa armottoman tai välinpitämättömän asenteen niin, että jatkaa toimintaansa vastapuolelle aiheutuvasta vahingosta huolimatta. Tämän vuoksi onkin hyvä, että tarkastelet itsessäsi omia haavoittuvuuksiasi ja niitä kohtia, joiden kautta yleensä tai helposti taivut manipuloitavaksi. Jollekin voi olla mahdotonta jättää uhria esittävä manipuloija "kärsimään", toiselle taas voi …

Narsismiin liittyvää sanastoa osa 2/2

Narsismiin liittyvää sanastoa on niin paljon, että tajusin unohtaneeni edellisestä viestistä joitakin olennaisia.


Narsistinen lähde (narcissistic supply). Narsisti tarvitsee narsistista lähdettä elääkseen. Hän ei tule toimeen ilman sitä, joten kyse on riippuvuudesta. Narsistinen lähde voi selkeimmillään olla ihailua ja kehumista. Ydin on kuitenkin siinä, että narsisti tulee jollain tapaa huomatuksi ja että hänellä on valtaa vaikuttaa muiden reaktioihin. Tällöin myös sinun suuttumisesi, ahdistumisesi, provosoitumisesi tai masentumisesi toimivat narsistisena lähteenä. Mikä tahansa reaktio on narsistista lähdettä.

Trauma-sidos. Trauma-sidos syntyy silloin, kun koet läheisessä suhteessa vuorotellen kaltoinkohtelua ja hoivatuksi tulemista. Sidoksen syntyminen edellyttää myös sitä, että olet eristetty muusta maailmasta, jolloin narsisti on ainut turvan lähteesi. Narsisti voi eristää sinut muusta maailmasta hienovaraisilla keinoilla, jolloin alat itse vähentämään kontaktiasi muihin ihmisiin. H…

Narsismiin liittyvää sanastoa osa 1/2

Selviytyjien yhteisössä liikkuu paljon vakiintunutta sanastoa, mikä ei kuitenkaan siinä mielessä ole virallista, että niitä eivät välttämättä kaikki mielenterveyden ammattilaiset tunnista. Tämän sanaston oppiminen on kuitenkin jo itsessään yksi hyvin paljon tilannetta avaava ja ymmärrystä lisäävä asia, joten listailen tähän kirjoitukseen lyhyet selitykset kustakin sanasta. Asioita on helpompi ymmärtää, kun niille saa sanan ja selityksen.


Suhteen kaareen liittyvää sanastoa

Rakkauspommitus (love bombing). Tällä tarkoitetaan narsistisen suhteen alussa ilmenevää tiivistä intesiteettiä. Sinusta tuntuu kuin olisit pommituksen kohteena, niin usein ja niin paljon narsisti sinun kanssaan haluaa viestitellä, eikä hän kestä olla hetkeäkään erossa sinusta. Rakkauspommituksen tarkoituksena on saada sinut koukkuun suhteeseen, mutta toisaalta myös narsisti itse voi viihtyä korkeassa intensiteetissä (koska se on tavallisen arjen yläpuolella).

Tulevaisuuden luominen (future faking). Tämä liittyy myös rak…

Pahan imaiseminen itseensä (ja miksi läheisriippuvuus ei ole narsismia!)

Mitä pidempään olet ollut narsistin vaikutuksen alaisena, sitä todennäköisempää on, että alat luonnostaan imaisemaan pahuutta ympäriltä itseesi. Tällä tavalla voit ikään kuin "puhdistaa" ympäristösi, eikä sinun tarvitse käsitellä sitä totuutta, että oikeasti tämä ympäristö vahingoittaa sinua. Narsisti ei halua omaan minäkuvaansa säröjä, joten hänen kanssaan pystyy tulemaan toimeen ainoastaan oppimalla imaisemaan myös hänenkin pahuutensa itseensä kuin pesusieni. Tästä seuraa, että kannat niskassasi jatkuvaa syyllisyyden ja häpeän taakkaa, mutta olet samalla pelastanut narsistin tämän taakan kantamiselta. Pelastajan rooli voi olla yllättävän miellyttävää ottaa, eikä tästä roolista mielellään luovu. Siitä luopuminen taas tarkoittaisi asioiden oikeaa kohtaamista ja käsittelyä.

Yllä oleva kuvaus on varsin abstrakti, mitä tämä kaikki sitten käytännössä tarkoittaa? Pahan imaiseminen itseensä näkyy loputtomana itsekriittisyytenä, epärealistisena itsensä syyttelemisenä, "ei kuka…