Tekstit

Narsistisen suhteen jälkeen: Rajat toimivat sekä sisään- että ulospäin

Pia Mellody esittelee kirjassaan The Intimacy Factor - The ground rules for overcoming the obstacles to truth, respect, and lasting love mielestäni hyvin hyödyllisen ja kuvaavan jaottelun henkilökohtaisista rajoista. Pia Mellody on tehnyt pitkän uran trauman ja läheisriippuvuuden parissa. Vaikka läheisriippuvuus sanana ei iskisikään, suosittelen kuitenkin hänen materiaaliinsa perehtymistä. Läheisriippuvuudessa ja narsismissa on molemmissa lopulta kyse häilyvistä ja olemattomista rajoista, jolloin tähän aiheeseen perehtyminen hyödyttää monia täällä liikkuvia. Ymmärrys siitä, miten muodostaa terveitä ihmissuhteita terveillä rajoilla hyödyttää lisäksi lähes ketä tahansa.

Mellody jakaa rajat itseä ulkoiselta energialta suojeleviin ja oman energian yliläikkymistä rajoittaviin. Molemmat ulottuvuudet ovat yhtä tärkeitä, ja molemmissa olisi hyvä löytää terve keskitie. Hän kuvaa rajojen muodoiksi fyysisen, seksuaalisen ja kuuntelemisen/puhumisen. Jokainen näistä muodoista ilmenee sekä ulkoa sis…

Miten traumasidos ja epävakaan persoonallisuuden "suosikki-ihminen" liittyvät toisiinsa?

Löysin mielenkiintoisen termin liittyen epävakaaseen persoonallisuuteen. Tämä termi on suosikki-ihminen (favorite person). En ole aivan varma koskeeko tämä aina juuri ihmistä, mutta toisaalta vaikka eläinkin voi toimia samalla tavoin kiintymyksen kohteena, kiintymyssuhdetrauma ei purkaudu pelkästään kohdistamalla kiintymyksensä eläimeen. Näin ollen on todennäköistä, että se jollain tapaa ilmenee myös sitä ihmistä kohtaan, josta onnistuu tulemaan jossain vaiheessa läheinen. Suosikki-ihminen tarkoittaa siis sitä ihmistä, josta epävakaa persoonallisuus tekee koko elämänsä, ja josta hän on emotionaalisesti täysin riippuvainen.

Monen on helpompi ymmärtää epävakaata persoonallisuutta (verrattuna narsistiseen tai psykopaattiin), sillä heidän taustalla olevat tunteet ovat perusinhimillisiä. Monella on voinut olla itsellään samankaltaisia tuntemuksia lievemmässä mittakaavassa, jolloin on mahdollista ymmärtää epävakaata kokemusta jossain määrin kuvittelemalla tilanne, jossa tämä tunne on korote…

Narsistisen suhteen jälkeen: Kuminauha ja takaisinkutsu (hoovering) - miten päästä irti traumasidoksesta?

Traumasidos on alunperin Donald Duttonin ja Susan Painterin kehittämä teoria (tutkiessaan perheväkivallan uhreiksi joutuneita naisia), ja he toivat esille siihen liittyvän "kuminauha"-ilmiön. He ihmettelivät, miten kaltoinkohdeltujen puolisoiden kiintymys kaltoinkohtelijaa kohtaan oli ilmiömäisen vahva, ja miksi irtautumisenkin jälkeen jo yksi yhteydenotto sai heidät kuminauhan tavoin palaamaan saman tien alkupisteeseen. Kaikki välissä tapahtuneet oivallukset ja oman elämän rakentamiset unohtuivat, kun kuminauha palautti heidät takaisin kaltoinkohtelijansa verkkoon. Samankaltaista ilmiötä käsittelee myös Jennifer Freyd kehittämässään Betrayal Trauma-teoriassa.

Tämä on ilmiö, joka on tuttu monelle täällä liikkuvalle. Moni soimaa ja syyttää itseään siitä, miksi palaa takaisin. Se ei kuitenkaan ole tyhmyyttä tai masokismia, joten sinun ei kannata olla liian ankara itsellesi. Se on aivoissa tapahtuva ilmiö, joka on seurausta samanaikaisesta vaihtelevasta hoivasta ja kaltoinkohte…

Niin moni uskoo sanat: ”pohjimmiltani haluan vain hyvää”

Niin. Kyllä hän loppujen lopuksi haluaa hyvää, hän ei vain tajua satuttavansa. Hän ei tajua, että tuolla tavalla hän ei oikeasti saa hyvää aikaiseksi. Kyllä vanhemmat/läheiset aina haluavat hyvää lapsilleen/rakkaimmilleen. Hän on vain niin rikki itse, ettei tajua tekevänsä pahaa. Kun vain saisit selitettyä hänelle ja saisit hänet ymmärtämään, voisitte yhdessä mennä keskustelemaan jonnekin. Kyllä hän sitten ymmärtäisi, että tällä tavalla hän ei oikeasti saa aikaiseksi haluamaansa hyvää. Sitä hän sanookin. Hän sanoo olevansa pahoillaan kaikesta, ihan mistä vain (=ihan sama, kaikesta mitä keksitkään), hän halusi vain hyvää. Hän myöntää, että ehkä sinä et ymmärtänyt hänen tarkoitusperiään ja siksi tilanne muuttui ongelmalliseksi. Hän oli siihen aikaan myös hyvin stressaantunut ja vähän masentunutkin, joka ajoi hänet käyttäytymään niin kuin hän käyttäytyi. Hän on aina ajatellut vain sinun parastasi, ja nyt hänet tuomitaan siitä. Miksei kaikki vain voisi olla kuin aina ennenkin? Mikä tässä …

Narsistisen suhteen jälkeen: Vastuun ottaminen omista valinnoista helpottaa syyllisyyttä ja tarvetta hakea hyväksyntää

Narsistista irtautuminen voi olla hankalaa, sillä se laukaisee syyllisyyden tunteita ja tarvetta hakea jostakin itsensä ulkopuolella lupaa, jotta niin voisi tehdä. Narsistisessa suhteessa olemme tottuneet ja ohjelmoituja siihen, että meillä ei ole omaa tahtoa ja mahdollisuutta tehdä päätöksiä itse. Narsisti on sanoittanut meille, miten meidän kuuluu ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Tämä on voinut tapahtua myös hienovaraisesti manipuloimalla, käyttämällä hyväksi haluasi läheisyyteen ja haluasi kohdella läheistäsi hyvin. Meihin on myös pikkuhiljaa valettu käsitys, että omat tarpeemme eivät ole niin tärkeitä, että niiden perusteella voisi tehdä päätöksiä. Sehän olisi röyhkeää ja itsekästä.

Etsimme siis ulkopuoleltamme ihmistä tai merkkiä, joka voisi antaa meille luvan päätökseemme. Voimme olla narsismi-käsitteen löydettyämme pakonomaisesti kiinni tässä käsiteessä, sillä se antaa meille luvan. Jos tämä käsite yhtäkkiä katoaisi ulottuviltamme (hänestä esimerkiksi sanottaisiin, ettei hän ole…

Psykopatia persoonallisuuskuvana

Olen viime aikoina tutkiskellut tieteellisiä tutkimuksia psykopatiasta muodostaakseni kokonaiskuvaa tämän hetkisistä käsityksistä. Psykopatian määrittely nojaa nykypäivänä pitkälti Robert Haren kehittämään psykopatian checklistaan, jossa on kuvattu eri tyyppisiä psykopaateille kuuluvia ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien on havaittu jakautuvan kahteen toisistaan riippumattomaan yläkäsitteeseen. Perinteinen psykopatia on siten kokonaisuus, joka sisältää nämä kaksi erillistä faktoria.

Ensimmäinen faktori liittyy siihen, että pelon tunne on psykopaateilla fysiologisesti alhaisempi. Heillä on esimerkiksi heikompi reagoimisrefleksi yhtäkkisiin tilanteisiin. Tämä ominaisuus vaikuttaa esimerkiksi siihen, että he tulkitsevat heikommin toisen ihmisen pelon eleitä ja suhtautuvat niihin keveämmin. Samoin se liittyy myös psykopaattien heikompaan reagointiin rangaistuksiin. Psykopaatit eivät koe vahvaa reaktiota rangaistuksesta, jolloin he jatkavat toimimista samalla tavalla, vaikka siitä seuraisi…

Viattomat koiranpentusilmät - viehättävää vai ei?

Omatunnoltaan rajoittuneilla psykopatian piirteitä omaavilla narsisteilla tuntuu olevan eräs erikoinen ominaisuus olemuksessaan. He vaikuttavat jollain tapaa viattomilta tai lapsekkailta. Heillä voi olla vilkkuvat koiranpentusilmät tai muuten huolettoman ja viattoman oloinen olemus. Tämä piirre on erikoinen, ja olen monesti pohtinut, mistä se juontaa.

Yksi vastaus voisi olla, että puuttuva omatunto ja häpeämättömyys tuovat keveyttä elämään. Siinä missä tavalliset häpeän ja omatunnon rajoittamat ihmiset kantavat selässään raskasta taakkaa,  omatunnoltaan rajoittuneet ihmiset voivat kevyesti hypellä tekemisestä toiseen. Koska psykopaattisia piirteitä omaavan henkilön käyttäytyminen on keskeisesti täynnä ristiriitoja, he vaikuttavat samalla myös paljon kokeneilta ja siksi "katuviisailta". Todennäköisesti he ovatkin kokeneet paljon, sekä siksi että heitä eivät säännöt yhtälailla rajoita, että siksi että he monesti hakevat voimakkaita kokemuksia stimuloimaan itseään. Samalla he v…