Tekstit

Narsistisen suhteen jälkeen: Uskalla tuottaa pettymys

Narsistinen suhde pysyy yllä munankuorilla kävelemällä, pyrkimällä olemaan tuottamatta pettymystä narsistille. Kuitenkin, väistämättä, jokaisesta yrityksestä huolimatta, päätyy aina jossain vaiheessa olemaan narsistille pettymys. Mieli alkaa keksiä selityksiä ja tavoitteita: jos olisin tällainen, sitten saisin rauhan pysymään yllä. Pikku hiljaa pettymyksen tuottamisesta tulee kaikin tavoin vältettävä asia, joka toteutuessaan on aina epäonnistuminen ja kertoo omista heikkouksista. En edes tätä onnistunut ja pystynyt tekemään. Ajan myötä pettymyksen välttäminen ei enää liity pelkästään narsistiin, vaan muillekin elämän osa-alueille. Riittämättömyys, häpeä ja täydellisyyden tavoittelu valtaavat alaa. Lopulta pelkästään narsistisesta suhteesta pois pääseminen ei enää riitä poistamaan näitä tunteita, vaan jäljet ovat jäänet osaksi omaa itseä. Pois pyristellessään vihasta saa voimaa, joka auttaa repäisemään ja olemaan välittämättä. Vihan laannuttua on kuitenkin yksin vielä jokseenkin rikkinä

Pääset vapaaksi narsistista, kun et enää mieti, mitä muut ajattelevat

Otsikon lause on helpompi sanoa kuin toteuttaa. Se vaatii aikaa, eri vaiheiden läpi käymistä ja useita pieniä oivalluksia toipumisen polulla. Vihaisempi versio samasta asiasta voi olla helpompi toteuttaa, mutta valehtelisin, jos väittäisin, etten vihaisena tätä toteuttaessani olisi oikeasti tuskaisena miettinyt mitä muut ajattelevat. Todellinen välinpitämättömyys muiden epäreilulta tuntuvista ajatuksista ja oma itsevarmuus minuutensa kanssa syntyvät hitaasti narsistisessa hyväksikäytössä koetun trauman jälkeen. Valmista se ei ehkä välttämättä ole koskaan, en tiedä. Yhä välillä tuntuu pahalta, jos joku vääristelee asioita, eikä se varmaankaan koskaan lakkaa tuntumasta pahalta. Onhan se inhimillistä tuntea näin, mutta asian kanssa voi opetella tulemaan helpommin toimeen. Narsismin tajuamisen jälkeen tarvitsee runsaasti validaatiota kokemuksilleen, joita on itse mitätöinyt itseltään. Valitettavasti todellinen maailma ei tarjoa sitä aina, ja vähintäänkin seassa on aina myös mitätöintiä. Ol

Narsisti apua pyytämässä

Narsistille perusongelma avun pyytämisen suhteen on se, että hän ei voi tehdä sitä suoraan. Silloin hänen tarvitsisi paljastaa heikkoutensa ja asettaa itsensä alttiiksi sille, että toinen voisi sanoa myös ei. Sen sijaan narsisti kokee, että toisilla on milloin mistäkin syystä velvollisuus auttaa häntä. Jos he eivät niin tee, he ovat röyhkeitä ja itsekkäitä. Narsistille toiset ihmiset ovat usein resursseja . Voi olla, ettei jonkun henkilön olemassaolo kiinnosta narsistia ollenkaan, kunnes tuleekin eteen tilanne, jossa tästä henkilöstä voisi olla narsistille hyötyä. Tämän jälkeen henkilö muuttuu narsistille kiinnostavaksi - ja toisaalta myös heti viholliseksi, jos hän ei suostu narsistin tahtoon. Narsistin avunpyyntö on tyypillisesti vihjailua . Ai ai kun näin ja ai ai kun näin. Tässä vaiheessa narsisti voi surutta valitella jotakin vaikeuttaan tai esim. vanhaa ikäänsä, sillä kyse ei ole heikkouden ilmaisemisesta, vaan etuoikeuden ilmaisemisesta. Toisella henkilöllä, esimerkiksi nuoremm

Hallittavuuden kahleet

Aloittaessani taipaleeni narsismin ja kokemusteni ymmärtämiseen koin vapauttavaa tunnetta huomatessani, että löytyy ihmisiä, jotka puhuvat näistä asioista. Tuntui vapauttavalta vihdoinkin saada lupa kokea omat tunteensa oikeutetuiksi. Ymmärryksen lisäämisesta narsismiin liittyen tuli missio, ja jokaisen oikeudesta väkivallattomuuteen validoiva iskulause. Olin niin pitkään kokenut, että minussa on jotakin vikaa ja että kaikki kokemani on täysin normaalia, se nyt vain piti kestää. Kaiken kaikkiaan uskoin ja omaksuin sen maailman, jossa en millään tavalla voinut koskaan onnistua. Olin itsekäs. Ja taas kerran olin itsekäs. Ja taas, ja taas tein jotakin väärin. Ja nyt loukkasin, olin paha, en vain mitenkään onnistunut yrityksistä huolimatta. Miten kehtasin? Huomaan miten yhä vuosien jälkeen nuo kokemukset luikkivat välillä mieleeni kehoni automatisoituneista reflekseistä. Toisaalta huomaan myös, että olen kyllästynyt, enkä enää koe tarvetta miellyttää ketä tahansa. Olen kyllästynyt ihmisii

Narsistinen rekrytointimalli

Dr. Daniel Fox on julkaissut videon narsismin tunnistamisesta, jossa hän kertoo narsistisen ihmisen tavasta testata jo heti alussa, onko sinusta toimivaksi lähteeksi hänelle. Linkki videoon. Tämä on todella hyvä video ja suosittelen katsomaan sen. Sen jälkeen, kun omat rajat ovat vahvistuneet ja niitä on alkanut pitämään yllä, voi huomata miten jotkut ihmiset tuntuvat kuin etsivän sitä jota kuta, joka hyväksyy heidän luokkauksensa tai antaa heille heidän tarvitsemaansa liehittelyä. Hän kirjaimellisesti lähtee pois luotasi huomattuaan, että rajasi pitävät, ja siirtyy seuraavan kohteen luo. Heikommilla rajoilla tätä ei vielä nähnyt, sillä oli moodissa, jossa pyrki antamaan vastapuolelle sitä mitä tämä haluaa ja miellyttämään häntä joka tilanteessa. Dr. Fox käyttää sanaa enlisting, jonka suomennan eräänlaiseksi hyvien hovin jäsenten rekrytoinniksi. Hovin jäsenten täytyy olla narsistia myötäileviä, hänen loukkauksensa hyväksyviä ja hänen vääristynyttä maailmankuvaansa taka

Narsismi ja vääristynyt mentalisaatio

Mentalisaatio on termi, jolla tarkoitetaan "mielen pitämistä mielessä". Käytännössä tämä tarkoittaa 1) tietoisuutta mielen tilojen (tunteet, ajatukset, motivaatiot jne.) olemassaolosta, 2) ymmärrystä omista kunkin hetkisistä mielentiloistaan, 3) käsitystä toisen ihmisen mielen tilojen erilaisuudesta omiin mielentiloihin nähden, 4) toisen ihmisen mielen tilojen päättelyä erilaisten vihjeiden avulla sekä 5) toisen ihmisen mielentilojen ymmärtämistä myötäkokemisen avulla. Mentalisaatiokyvyssä voi olla ongelmia erilaisilla tavoilla. Klassisin esimerkki on autismi, jossa mentalisaation vaikeudet liittyvät usein mentalisaation puutteellisuuteen. Mielen tilojen erittely ei välttämättä luontaisesti edes kiinnosta, eikä siten opi myöskään arvioimaan niitä. Puutteellinen mentalisaatio sivuuttaa tunteet ja ajatukset käyttäytymisen motivaationa ja tarkastelee maailmaa mekanistisesti. Autismi ilmenee kirjona, jolloin yksilöiden välillä on monenlaisia eroja. En niistä lähde kuitenk

Narsismi ja perfektionismi

Yksi narsismiin keskeisesti liittyvä asia on perfektionismi. Se häilyy asioiden ympärillä usein jollain tapaa, eri tavoilla eri tilanteissa. Perfektionismi voi suuntautua narsistiin itseensä tai hänen lähellään oleviin ihmisiin. Yleensä selitysmalli kulkee niin, että narsisti itse onnistuu täydellisesti silloinkin, kun näin oikeastaan ei olekaan, ja lähellä olevat ihmiset taas eivät koskaan onnistu tai ole tarpeeksi hyviä ja riittäviä. Narsistin lähellä oleville ihmisille tulee helposti tunne, ettei lukuisista yrityksistä huolimatta riitä, ja aina jokin omassa itsessä on puutteellista. Silti moni narsisti tuntuu vaativan itseltäänkin paljon, eikä ole tyytyväinen itseensä tai elämäänsä, ellei ole saavuttanut jotain suurta. Asiaa syvemmin tarkastellessa huomaa, ettei perfektionistinen vaatimus narsistin mielessä ole aivan niin yksioikoinen, että se olisi vain keino haukkua muita. Perfektionismi tai täydellisyyden tavoittelu on osa turvallisuuden kokemusta . Osa narsisteista on voinut