Tekstit

Miten kommunikoida manipuloivan ihmisen kanssa?

Olen pitkään aikonut kirjoittaa tästä aiheesta, sillä käytännön elämässä joudumme miettimään tätä kysymystä. Se on kuitenkin kysymys, johon vastaamisessa olen kokenut tarvitsevani lisää kehittymistä ja lisää askelia omalla polullani. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että voisin yrittää vastata siihen tämänhetkisen ymmärrykseni pohjalta.

Arkielämässä tulee väistämättä eteen tilanteita, joissa joutuu jollakin tapaa kommunikoimaan manipuloivien tai lapsellisia "lyön jalkaani maahan niin kauan kunnes saan haluamani" -tekniikoita käyttävien aikuisten kanssa. On jopa yllättävää, shokeeraavaa ja käsittämätöntä törmätä aikuiseen ihmiseen, joka käyttäytyy kuin 4-vuotias. Tämä on kuitenkin aivan täyttä todellisuutta, ja siihen joutuu törmäämään. Silloin joudumme pohtimaan kysymystä, miten mennä tilanteessa eteenpäin mahdollisimman jouhevasti niin, että samalla sekä minimoi vahingot että pysyy jämäkkänä? Välillä tämä kaikki on hyvin raskasta, ja sitä vain toivoo, että aikuiset voisivat käy…

Manipulointi ja ennenaikaisen luottamuksen synnyttäminen

Manipuloivat ihmiset pyrkivät usein valmistelemaan sinua luomalla ennenaikaista luottamusta. Tämä ilmiö ei koske pelkästään henkilökohtaisia suhteita, vaan on erittäin tärkeä myös ammattillisissa kysymyksissä, erityisesti myydessä jotakin asiakkaalle. "Hyvät myyjät" saavat luotua asiakkaalle ennenaikaisen luottamuksen kokemuksen riippumatta siitä, tuleeko tämä luottamus lopulta ansaituksi vai ei. Ennenaikaiseen luottamukseen painostavat käyttäytymismallit on hyvä tunnistaa ja ottaa tilanteessa taukoa, jotta pystyy tarkastelemaan tarkemmin onko luottamus vielä ajankohtaista vai ei. Kuuntele ja anna arvoa sisimmille tuntemuksillesi. Luottamusta ei koskaan voi pakottaa liian aikaisin, eikä sinussa ole mitään vikaa, jos et sitä väkisin luovuta. Jos olet esimerkiksi aiemman trauman vuoksi hitaampi muodostamaan luottamusta, sekin on ok. Liian aikaisin ja väkisin annettu luottamus johtaa vain ongelmiin, vähintäänkin sillä tasolla, että toimit sisintäsi vastaan, vaikket tilanteessa …

Narsistisen suhteen jälkeen: Apua dialektisesta ajattelusta

Dialektiikka on sanahirviö, jolle on pikaisen googlaamisen perusteella olemassa kaksi täysin vastakkaista kuvausta (kuinkas sattuikaan ;) ). En tiedä kumpi on alkuperäinen tai kumpaa niistä kuuluisi käyttää, mutta mielenterveyden yhteydessä dialektisella ajattelulla viitataan usein kahden vastakkaisen näkemyksen samanaikaiseen olemassaoloon ja totuudenmukaisuuteen. Näistä kahdesta näennäisesti täysin vastakkaisesta näkemyksestä voidaan dialektisella ajattelulla muodostaa kokonaistava näkemys. Dialektisen ajattelun kehittäminen on saanut jalansijaa varsinkin epävakaan persoonallisuuden hoidossa, mutta se on erityisen tärkeää myös läheisessä suhteessa traumatisoituneille.

Olen huomannut monen mielenterveyden alan ammattilaisen, joka ei ole erityisesti perehtynyt dialektisen ajatteluun liittyviin asioihin, pitävän erityisen tärkeänä sitä, että asiakas ottaa vastuun omasta osuudestaan elämässään tapahtuvista asioista. Tämä vastuun ottaminen nähdään keskeisenä ja tärkeänä edellytyksenä toi…

Onko se, mikä tapahtuu, oikein?

Tämä filosofinen kysymys on viime aikoina pohdituttanut minua. Moni ihminen tuntuu hakevan lohtua ja elämän hyväksymisen kokemusta ajatuksista, joiden mukaan kaiken mikä tapahtuu, kuuluu tapahtua, sillä on jokin tarkoitus ja lopulta se on oikein. Helpotusta tuo siis ajatus kohtalosta, joka on lopulta oikeudenmukainen ja noudattaa jotakin suunnitelmaa, vaikkei sitä heti näkisikään.

Etsin ja luen usein erilaisia elämänviisauksia silloin, kun etsin vastauksia avoimena oleviin kysymyksiin elämässäni. Eräässä paikassa olen törmännyt usein lauseeseen: "Kaikki mitä elämässäsi tapahtuu, on oikein. Pystytkö hyväksymään tämän?". Tuo lause tökkii todella pahasti. Perustavanlaatuisesti ajateltuna, millä tavalla se on oikein, että olen syntynyt narsistisen vanhemman lapseksi ja vieläkin joudun aikuisiällä käsittelemään ja kantamaan vastuun niistä asioista, joita tämä on minulle aiheuttanut? Tämä kaikki yhä edelleen vaikeuttaa elämääni esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, ja joudun itse…

Narsistisen suhteen jälkeen: Ota homma haltuun määrittelemällä itse havaitsemasi

Narsistisen suhteen jälkeen herää maailmaan, jossa näkee monenlaisia epäkohtia, joita monet ihmiset pitävät täysin normaaleina asioina. Joku, jonka ei ole koskaan tarvinnut pohtia asioita pohjamutia myöten, elää helposti koko elämänsä läpi miettimättä omia rajojaan. Nämä ihmiset kehottavat sivuuttamaan muiden ihmisten inhottavan käyttäytymisen, sillä "kyllä hän oikeasti on varmasti ihan kiva ihminen". Näiden ihmisten on vaikea käsittää, että toisen ihmisen käyttäytymisen saa havaita juuri sellaisena kuin se on, ilman positiivista ajatusvääristymää. Moni inhottava tai manipulatiivinen toimintamalli on juurtunut ihmisten käyttäytymiseen normaalina tai hyväksyttynä asiana. Narsismiin perehtymisen jälkeen tuntuu järkyttävältä, miten sokeita ihmiset näille voivat olla - ja miten ihmiset puolustelevat niitä. Se syy miksi narsismiin heräämisen jälkeen alkaa näkemään narsisteja joka puolella johtuu juurikin siitä, että inhottavaa käyttäytymistä ei nähdä tai sitä puolustellaan - ei s…

Odottamaton hyvä tuntuu paremmalta kuin jatkuva hyvä

Yllä oleva lause kuvaa behavioristisella tasolla yhtä keskeisimmistä syistä, joka koukuttaa narsistiseen suhteeseen ja saa jatkuvasti kyseenalaistamaan omia havaintojaan. Kyseessä on niin kutsuttu intermittent reinforcement -ilmiö, jolla kuvataan perinteisen riippuvuuden muodostumista. Dopamiinijärjestelmä antaa suurimman mielihyvän tapahtumille, jotka ovat uusia tai yllättäviä. Saman toistuessa uudestaan ja uudestaan dopamiiniannos pikku hiljaa vähenee. Tämän vuoksi jatkuva hyvä ei anna samankaltaista mielihyväkokemusta kuin uusi tai yllättävä hyvä. Haluan painottaa sanaa "samankaltaista", sillä nykymaailmassa tunnutaan hakevan aivan liikaa dopamiinihuippuja, vaikka mielihyvää ja onnellisuutta voi kokea monilla muillakin tavoilla. Moni näistä muista tavoista voi itse asiassa olla myös paljon syvällisempi ja aidompi kokemus.

Jos haluat lukea enemmän intermittent reinforcement -ilmiöön liittyvistä asioista, katso kirjoitukset: Narsistisen suhteen jälkeen: Määrittele rakkaus u…

Arvopohja kertoo olennaisen

Olen välillä viitannut psykopaattisiin arvoihin tekijänä, joka tekee narsistisesta käyttäytymisestä pysyvämpää. Tämä kirjoitus käsittelee aihetta vielä tarkemmin ja liittyy aiemmin kirjoittamaani kirjoitukseen lievän ja vakavan narsismin erosta (ks. Lievän ja vakavan narsismin ero). Pahantahtoinen (malignant) narsisti on termi, jolla kuvataan narsististen ja psykopaattisten piirteiden samanaikaista ilmenemistä (ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet). Pahantahtoiseen narsismiin voidaan yhdistää myös sadismi tai sosiaalisten normien vastainen toiminta, joka on yhteneväistä henkilön omien arvojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö ei koe ristiriitaa tai kognitiivista dissonanssia tekojensa ja arvojensa välillä. Tällaista henkilöä ei ole mahdollista saada "tajuamaan" tekojensa vääryyttä, sillä hän ei pidä niitä väärinä.

Tässä kohtaa on hyvä ymmärtää, että suurin osa narsisteista todella kokee ristiriitaa tekojensa ja arvojensa välillä, mutta vahvan kognit…