Arvopohja kertoo olennaisen

Olen välillä viitannut psykopaattisiin arvoihin tekijänä, joka tekee narsistisesta käyttäytymisestä pysyvämpää. Tämä kirjoitus käsittelee aihetta vielä tarkemmin ja liittyy aiemmin kirjoittamaani kirjoitukseen lievän ja vakavan narsismin erosta (ks. Lievän ja vakavan narsismin ero). Pahantahtoinen (malignant) narsisti on termi, jolla kuvataan narsististen ja psykopaattisten piirteiden samanaikaista ilmenemistä (ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet). Pahantahtoiseen narsismiin voidaan yhdistää myös sadismi tai sosiaalisten normien vastainen toiminta, joka on yhteneväistä henkilön omien arvojen kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö ei koe ristiriitaa tai kognitiivista dissonanssia tekojensa ja arvojensa välillä. Tällaista henkilöä ei ole mahdollista saada "tajuamaan" tekojensa vääryyttä, sillä hän ei pidä niitä väärinä.

Tässä kohtaa on hyvä ymmärtää, että suurin osa narsisteista todella kokee ristiriitaa tekojensa ja arvojensa välillä, mutta vahvan kognitiivisen dissonanssin ilmiön myötä he keksivät monenlaisia selityksiä, joilla oikeuttavat omat tekonsa ja mitätöivät tekojensa mahdollisen vääryyden. Nämä selitykset voivat olla ties kuinka absurdeja, mutta käyvät täysin loogisista narsistille itselleen (ks. Miksi narsisti ajattelee olevansa uhri?). Aiemmassa kirjoituksessa erottelin lievää ja vakavaa narsismia, ja mitä vakavampaa narsismi on, sitä tiukemmassa nämä selitykset ja oikeutukset elävät. Lievemmin narsistisen henkilön voisi periaatteessa jossain vaiheessa saada kohtaamaan tekojensa vääryyden, kunhan hän on siihen valmis. Pahantahtoinen narsismi sen sijaan kuvaa laadullisesti erilaista narsismia, narsismia, johon liittyy psykopaattista arvopohjaa. Tällainen narsismi on hyvin resistanssia muutokselle. Psykopaattista arvopohjaa kuvaavat esimerkiksi käsitykset:
- Vahvin selviää ja heikoin ansaitsee tulla hyväksikäytetyksi.
- On olemassa vahvempaa ja heikompaa (/parempaa ja huonompaa) ihmislajia.
- Jos joku ei kestä asiaa X, hän on heikko ja se on hänen ongelmansa.
- Jos joku on manipuloitavissa, hän on heikko ja se on hänen ongelmansa.
- Tarkoitus pyhittää keinot.
- On tyhmyyttä olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseen.
- Jos kukaan muu ei tee mitään, täytyy ottaa oikeus omiin käsiin.
- Lait ja säännöt koskevat vain tyhmiä, jotka eivät ole tarpeeksi älykkäitä kiertääkseen niitä.
- Resurssien ja verkostojen hyöty täytyy maksimoida.

Olen usein kirjoittanut, että toipumisessa on tärkeää löytää omat arvonsa ja peilata omaa käyttäytymistään niihin. Kun toimii omien arvojensa pohjalta, voi olla tyytyväinen tekoihinsa. Monet arvot ovat neutraaleja ja lähinnä tekevät ihmisistä erilaisia. Voi olla vaikeaa tulla toimeen hyvin erilaiset arvot omaavan (esim. liberaali vs. konservatiivi) kanssa, mutta kyse on lopulta kuitenkin vain erilaisuudesta. Mutta koska jo neutraalien arvojen erilaisuus voi aiheuttaa hankausta, on toisen ihmisen arvopohjan tuntemisella suuri merkitys ihmissuhteen kannalta. Siinä vaiheessa, kun henkilöllä alkaa olla psykopaattisia arvoja, on vain todennäköistä ja itsestäänselvää, että hän myös käyttäytyy niiden mukaisesti - ja on täysin tyytyväinen valintoihinsa. Oman kokemukseni mukaan ei välttämättä tarvitse olla pahantahtoinen narsisti, jotta voisi omata joitakin yhteiskuntavastaisia arvoja. Jokaisen arvopohja on omanlaisensa sekoitus eri arvoista. Raja voi olla häilyvä, mutta sillä ei lopulta ole merkitystä. Merkityksellisintä on se, että henkilön arvopohja ennustaa hyvin sitä, miten hän tulee käyttäytymään ja mitä hän mahdollisesti katuu tai ei kadu.

Ihmiset paljastavat puheissaan arvojaan hyvin usein, jos sanoja vain kuuntelee tarkkaan. Yleisin ansa on kuvitella, että toinen vain vitsaili tai että ei hän oikeasti tarkoittanut sitä niin. On tyypillistä olettaa, että toisella ihmisellä on pohjimmiltaan samankaltaiset arvot kuin itsellä. Pyri kuitenkin poistamaan nämä oletukset mielestäsi ja kohtaamaan toinen ihminen avoimin mielin kuunnellen. Kuuntele mitä hän sanoo. Toista vaikka hänen sanansa uudelleen, kunnes jäljelle jäävät vain paljaat sanat. Mitä ne tarkoittavat? Tarkkaile myös hänen käyttäytymistään. Liian usein kuvittelemme, että yksittäinen kiinni jääminen esimerkiksi veronkierrosta on vain yksittäinen tapaus. Ihmisen valinnat ja se, mihin hän on valmis, kuvaavat kuitenkin samalla hänen arvopohjaansa. Lipsuminen rehellisyydessä verojen maksamisen suhteen ei ole kaukana muista "käytä tilaisuus hyväkseen" tai "tarkoitus pyhittää keinot" -teoista (esimerkiksi miltei pilaantuneiden ainesten käyttämisestä ruuan valmistuksessa, mitä voi miettiä vaikkapa ravintolaa valitessa). On hyvä myös irrottautua tuomitsevuudesta tai asenteellisuudesta arvoja kohtaan, ja vain arvioida, miten tällaiset arvot omaava ihminen todennäköisesti käyttäytyy. Silloin saat vastauksen sille, mitä on todennäköisesti odotettavissa, ja mikä ei todennäköisesti muutu mihinkään. Sen jälkeen voit kysyä itseltäsi, haluatko sitä omaan elämääsi ja tehdä ratkaisuja siltä pohjalta.

Helpointa on havaita sellainen yhteiskuntavastaisia arvoja omaava henkilö, joka tuo näitä ajatuksiaan esille suoraan ja tökerösti. Moraali on kuitenkin monisyinen asia, ja psykopaattisia arvoja omaavat henkilöt osaavat välillä ilmaista arvonsa tavalla, joka kuulostaa loogiselta tai hyväksyttävältä. Hänen mielestään hänen arvonsa ovat itsestäänselviä, jolloin sama tunne voi tarttua myös sinuun - miksei tämä muka olisi ok. Hän voi vedota klassisiin dilemmoihin, kuten siihen varastaako sairaalle vaimolleen kallista lääkettä, johon ei ole varaa. Hän jättää kuitenkin keskustelun ulkopuolelle sen faktan, että hän yleistää tämän dilemman koskemaan kaikkia tavallisiakin arkisia asioita. Toisin sanoen hän yrittää dilemman avulla tuoda esille, että varastaminen on yleisesti ottaen hyväksyttävää, koska sairaan vaimonkin mies sai varastaa. Manipuloivat pahantahtoiset narsistit ovat taitavia kääntämään asioita päälaelleen niin, että yhtäkkiä keskustelun jälkeen ajatteletkin psykopaattisten arvojen olevan ok ja ihmettelet, miksei niitä yleisesti ottaen hyväksytä. He sanovat, että he ovat tällaisia, ja ihmettelevät, miksei heillä ole oikeutta erilaisuuden nimissä toteuttaa omaa erilaisuuttaan.

Pahantahtoiset narsistit ja psykopaatit ovat usein tietoisia siitä, ettei maailma hyväksy heidän erilaisuuttaan, ja siksi he pyrkivät tuomaan ajatuksiaan esille mahdollisimman hyväksyttävässä tai suostuttelevassa muodossa. Taitavimmat osaavat muotoilla asiat niin kuin sinun arvosi olisivat yhteneväisiä psykopaattisten arvojen kanssa. Jos esimerkiksi yllä olevan dilemman kohdalla arvostat läheisiä ihmissuhteita enemmän kuin materiaa, taitava manipuloija voi saada sinut uskomaan, että samalla moraalisi varastamisen suhteen on löyhä. Manipuloiva henkilö myös testaa sitä, missä kohdassa ja millä tavalla olet valmis hyväksymään hänen näkemyksensä. Tämän jälkeen hän tietää miten perustella sinulle, jos hän on esimerkiksi varastanut jotain. Hänen täytyy vain vedota sinulle tärkeisiin arvoihin, kertoa esimerkiksi varastaneensa ajatellen perheen parasta. Tämä perustelu ei välttämättä pidä lainkaan edes paikkansa, mutta se on tapa, jolla saada sinulta hyväksyntä.

Näitä sudenloukkuja kannattaa varoa manipuloivien psykopaattisia arvoja omaavien henkilöiden kohdalla. Se, että hän on vilpillinen on usein vähemmän inhottava asia kuin se, jos hän on päässyt vaikuttamaan ja vääristämään sinun omia arvojasi. Siksi asioita on välillä hyvä tarkastella mahdollisimman yksinkertaisina. Mihin hän uskoo, miten hän sen pohjalta käyttäytyy ja minkälainen omatunto hänellä on sen asian suhteen? Ilman mitään monimutkaisia moraalisia dilemmoja, ja ilman arvottamista tai tuomitsemista. Pyri tarkastelemaan asioita neutraalisti ja tietoisena omista arvoistasi. Miltä tämä kaikki sinusta tuntuu? Millä tavalla hän on mahdollisesti vaikuttanut ajatuksiisi ja mitkä ovat niitä ihan aitoja omia arvojasi? Ovatko asiat sellaisia ja sillä tasolla, jonka kanssa voit elää? Vai seuraako niistä sellaisia asioita, jotka eivät ole sinulle ok? Minkälaisia ratkaisuja voisit asian suhteen tehdä?Neiti Kettu
 

ks. myös: Mitä on machiavellismi ja miten se liittyy nykymaailmaan?

Kommentit