Narsistisen suhteen jälkeen: Oman todellisuuden kantaminen

Edellisessä kirjoituksessa käsittelin yhteyden löytämistä omaan itseensä. Tämä seuraava aihe on toinen perustavanlaatuinen ja tärkeä toipumisprosessin pohjana toimiva asia, nimittäin oman todellisuuden omistaminen ja kantaminen.

Meillä ei ole mahdollisuutta muuttaa muiden kokemuksia tästä maailmasta, mutta voimme tietyissä rajoissa valita oman todellisuutemme ja toimia sen mukaan. Jokaisella on oma käsityksensä asioita, eikä kukaan tiedä sitä perimmäistä totuutta maailmasta. Esimerkkinä tästä toimivat hyvin ihmisen muistot. Muistot eivät suinkaan ole staattisia samana pysyviä, eivätkä liioin faktamaisia todellisuuden kuvaajia. Tapahtumahetkellä havainnoimme ja tulkitsemme asioita jollakin tietyllä tavalla, ja tämä värittää sen, mitä tilanteesta muistamme. Näin ollen kahdella samassa tilanteessa olleella ihmisellä voi olla täysin eri muistikuvat tilanteesta. Toiseksi muistot muuttuvat ja muovautuvat ajan myötä ymmärryksen muuttuessa ja kehittyessä. Et siis todennäköisesti muista lapsuutesi asiaa tällä hetkellä samalla tavalla kuin lapsena, olet antanut sille matkan varrella uusia ja erilaisia merkityksiä.

Näin ollen se hetki, jossa narsisti sanoo, ettei "tilannetta tapahtunut" tai "ei se noin tapahtunut" ja kertoo oman versionsa, voi myös olla, että hän todella muistaa asian niin. (Toisaalta voi myös olla, että hän manipuloi, ks. Tunnista manipulointi!). Hän on jo tapahtumahetkellä tulkinnut, että hän on oikeassa ja oikeutettu, muut väärässä ja huonosti käyttäytyviä, jolloin hän myös muistaa asian niin. Myöhemmin hän on käsitellyt asiaa mielessään ja keksinyt selityksiä ja perusteluja lisää sille, miksi hän oli oikeassa. Tähän asiaan et pysty millään tavalla vaikuttamaan, hänellä on oma todellisuutensa. Samoin et pysty vaikuttamaan niiden ihmisten todellisuuteen, jotka haluavat uskoa narsistin valheita.

Kuitenkin, sinulla on myös sinun oma todellisuutesi. Saat vahvistettua tätä todellisuutta ottamalla selvää narsismista (jotta saat tukea sille, ettet ole itse hullu tai se narsisti) ja keskustelemalla muiden samoja asioita kokeneiden kanssa. Tärkeää on myös aiemmassa kirjoituksessa kuvaamani asia, nimittäin se, että löydät yhteyden omiin tuntemuksiisi ja luotat niihin (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Löydä yhteys omaan itseesi). Voit asennoitua narsistiin (ja muihin narsistia tukeviin ihmisiin, kuten hovin lentäviin apinoihin) asenteella: "sinä voit ajatella niin kuin ajattelet, sinulla on oikeus siihen, mutta tämä on minun todellisuuteni, minä en tee sitä/ mene sinne tms.". Jos joku yrittää manipuloida tai muokata todellisuuttasi, hoe mielessäsi: "se ei ole minun todellisuuteni". Kaikki eivät tule tätä ymmärtämään ja jotkut yrittävät saada sinua muuttamaan kantaasi, mutta sinulla on oikeus omaan todellisuuteesi.

Oman todellisuutensa kantaminen tarkoittaa sitä, että luottaa tietävänsä mikä on itselle hyväksi ja mikä ei. Oman todellisuutensa kantaminen tarkoittaa oman todellisuutensa pohjalta elämistä. Eli kun tunnistat narsistin sinulle vahingolliseksi, toimit tämän todellisuutesi pohjalta ja irrottaudut hänen vaikutuspiiristään sillä tavalla kuin se on sinulle mahdollista. Et pysty muuttamaan häntä, mutta voit suojella itseäsi

Oman todellisuuden kantaminen tarkoittaakin siis vastuuta omista valinnoistaan. Oman todellisuuden kantaminen tarkoittaa sitä, että ymmärtää olevansa vain itse vastuussa omasta elämästään. Se tarkoittaa sitä, että ymmärtää itse valinnoillansa rakentavansa elämäänsä, ja että omilla valinnoilla voi samalla olla seurauksia myös muihin ihmisiin. Omaa todellisuutta ei siksi voi vain hatusta repäisemällä valita, tai voi, mutta sen seurauksista on kannettava vastuu. Oma todellisuus on se todellisuus, joka pohjaa omiin vaistoihisi, ymmärrykseesi ja jota toteuttamalla pystyt olemaan tyytyväinen itseesi. Se siis pohjimmiltaan kuvaa sinulle tärkeitä arvoja. Oma todellisuutesi on lopulta sellainen, jossa sinä ja läheisesi voivat hyvin. Tärkeä kysymys on se, keitä läheisesi ovat. Jos heihin kuuluu narsisti, yhtälön on hyvin vaikea toimia. Narsistin kanssa jompi kumpi teistä voi aina huonosti.


Neiti Kettu

Kommentit