Narsistisen suhteen jälkeen: Mitä tarkoittaa siirtyminen selviytyjästä kukoistajaksi?

Edellisessä kirjoituksessa käsittelin siirtymistä uhrista selviytyjäksi (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Mitä tarkoittaa siirtyminen uhrista selviytyjäksi?) Meredith Millerin kirjan The Journey - A roadmap for self-healing after narcissistic abuse ohjaamana. Meredith esittelee kirjassaan kolme toipumisen vaihetta, ja kolmas näistä vaiheista on kukoistajaksi siirtyminen. Selviytyjä ei ole enää uhri, ja on alkanut aktiivisesti pitää huolta itsestään ja käsitellä haavojaan. Selviytyjälle on kuitenkin vielä tärkeää olla ikään kuin suojassa maailmalta keskittyen itseensä ja ympäröiden itsensä niillä ihmisillä, jotka tukevat häntä.

Kukoistajaksi siirtymistä Meredith kuvaa
oman itsensä kohtaamiseksi, sisällä olevien vanhojen rakenteiden murtumiseksi ja uuden minän syntymiseksi.
Tässä vaiheessa sinua kiinni pitävä voima ei ole enää ulkomaailman uhka tai toinen ihminen, vaan ne sisäiset rakenteet, jotka pitävät sinut kiinni vanhoissa rutiineissa. Traumasidos sisältää paljon häpeää ja ristiriitaisia tunteita, jotka ovat alkaneet elää omaa elämäänsä sinussa, riippumatta siitä, mitä narsisti tekee tai ei tee. Sisälläsi on myös ne muut (tai aiemmat) toivot, riippuvuudet, pelot ja tyhjyydet, joihin narsistin idealisointi ja/tai manipulointi on uponnut. Ne muut traumat tai lievemmät riittämättömyyden tunteet, joita olet koko elämäsi tottunut hinnalla millä hyvänsä peittelemään tai täyttämään korvaavilla asioilla. Joudut kyseenalaistamaan myös itsesi, et pelkästään narsistia.

Selviytyjävaiheessa olet päässyt irtautumaan narsistista ja muista haitallisista sosiaalisista rakenteista niin, että olet päässyt omassa suojassasi parantamaan itseäsi. Olet kerännyt itseluottamusta, rakentanut itsellesi rajoja ja alkanut ymmärtämään maailmaa ja ihmisiä eri tavalla. Et enää toimi samalla tavalla kuin ennen. Nämä kaikki ovat rakennuspalikoita muutoksellesi kukoistajaksi. Koska olet päässyt irti ulkomaailman kielteisistä kierteistä, olet valmiimpi kohtaamaan itsesi ja omat syvät rakenteesi.

Meredith kuvaa, että tämä muutos sisältää pahimpien pelkojesi kohtaamista. Voi olla, että kohtalo tuo näitä tapahtumia elämääsi, tai voi olla, että käyt niitä itse läpi pääsi sisällä. Tässä vaiheessa joudut antamaan periksi joistakin vahvoiksi tottumuksiksi muuttuneista suojakuorista. Siinä missä uhri- ja selviytyjävaiheissa tarvitset uusia suojakuoria suojelemaan sinua ulkomaailman vaikutuksilta, kukoistajaksi siirtyessäsi murrat nämä samat ja muutaman muunkin vanhan suojakuoren. Olet tässä vaiheessa vahvistunut tarpeeksi, jotta pystyt tämän tekemään. Jotta voisit syntyä uutena ihmisenä, sinun täytyy luopua vanhasta itsestäsi.

Tämä muutos on hyvin pelottava, sillä vanhat suojakuoresi, vaikka ne olisivat kuinka toimimattomia, ovat kuitenkin olleet tapasi selviytyä. Ilman niitä voit kokea joutuvasi tyhjän päälle, sillä joudut harjoittelemaan ja aloittamaan kaiken alusta. Voit joutua opettelemaan uusia taitoja. Vietä aikaa selviytyjävaiheessa ja vahvista itseäsi niin kauan, kuin koet tarpeelliseksi. Houkutuksia palata vanhoihin toimintamalleihin voi matkan varrella tulla useita, sillä ne ovat vanhaa tuttua, totuttua ja siten turvallista. Myös muut ihmiset voivat suoremmin tai epäsuoremmin painostaa sinua palaamaan takaisin vanhaan, sillä heille sinun muutoksesi on yhtälailla pelottava, et enää käyttäydy oletettavalla tavalla.

Traumasidos ei kuitenkaan murru niin kauan kuin annat pelon ohjata käyttäytymistäsi. Poissuljettu pelko, jota ei ole saanut tuntea, on alunperin muodostanutkin tämän sidoksen, jolloin pelon kautta toimiminen jatkaa sidoksen ylläpysymistä. Niin kauan kuin aktiivisesti pelkäät tai vihaat narsistia, niin kauan olet kiinni traumasidoksessa. Niin kauan kuin aktiivisesti pelkäät tai vihaat mystistä maailman narsistisuutta, niin kauan olet kiinni traumasidoksessa. Näitä tunteita ei kuitenkaan voi pakottaa pois, vaan ne kuuluu tuntea läpi. Meredith kuvaa, että ne hiipuvat ja traumasidos murtuu sellaisena hetkenä, kun on valmis luopumaan vanhasta minästään. Voit ajautua tilanteista tilanteisiin niin kauan, kunnes olet parantanut itseäsi tarpeeksi, jotta uskallat luopua vanhasta roolistasi, vanhoista tottumuksistasi ja vanhoista tavoistasi reagoida. Luovut siitä osittain virheellisestäkin roolista, joka on voitu harteillesi asettaa, ja alat olla aidosti sinä.

Samalla luovut niistä asioista, joita olet luullut haluavasi. Joudut tarkastelemaan kaikkea uudestaan ja punnitsemaan, mitä todella tarvitset elämääsi ja mitä oikeasti haluat. Olet voinut esimerkiksi pitkään voimakkaasti haluta kumppania jakamaan elämääsi, mutta ehkä voisit tarkastella tätä halua tarkemmin. Mitä tämän alla oikeasti tarvitset ja mitä haluat? Kaipaatko yhteyttä toisiin ihmisiin? Turvallisuutta? Läheisyyttä? Mikä on se aito asia, mitä tarvitset tai haluat elämääsi? Se ei välttämättä ole parisuhde, vaan jotakin muuta, jonka voit saavuttaa monella eri tavalla (mikä ei lopulta sulje pois parisuhteenkaan mahdollisuutta sitten kun on sille oikea aika / tai voit löytää itsellesi aivan uuden tavan elää).

Kukoistajana tuot uuden minäsi samaan maailmaan, josta lähdit ja joka ei välttämättä ole muuttunut. Se mikä on muuttunut olet sinä, sinun tapasi reagoida asioihin ja se, miten rakennat omaa elämääsi eteenpäin. Aloit jo selviytyjävaiheessa tekemään uudenlaisia valintoja, ja kukoistajana et koe enää tarvetta katsoa taaksepäin niin paljoa. Olet käsitellyt ja käynyt asioita läpi tarpeelliseen pisteeseen asti, ja nyt sinua kiinnostaa tulevaisuus ja uudenlaisten rakenteiden rakentaminen. Tasapainosi ei enää järky siitä, että kaikki ihmiset eivät ymmärrä tai pysty jakamaan kanssasi uutta herännyttä ymmärrystäsi. Et koe enää tarvetta väkisin käännyttää ihmisiä puolellesi. Voit sen sijaan kokea paloa auttaa kokemuksiesi kautta niitä ihmisiä, jotka ovat valmiita kuulemaan viestisi. Voi myös olla, että haluat päästä kokonaan eteenpäin ja keskittyä johonkin aivan muuhun.Listaan tähän merkkejä, joiden Meredith kirjoittaa kuvaavan sitä, että olet edelleen kiinni traumasidoksessa:

- Toivot yhä tai hyväksyt yhä yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat kohdelleet sinua huonosti, koska toivot heidän pyytävän anteeksi tai muuttuvan
- Autat yhä ihmisiä, jotka ovat kohdelleet sinua huonosti, koska koet syyllisyyttä tai velvollisuutta tehdä niin
- Luotat edelleen ihmisiin, jotka ovat osoittaneet käytöksellään sinulle useasti, ettei heihin voi luottaa
- Et pysty irrottautumaan menneistä haitallisista suhteista
- Viehätyt yhä uusia ihmisiä tavatessasi vahingollisista henkilöistä
- Yrität yhä saada sinua huonosti kohdelleita ihmisiä vakuuttumaan siitä, että he ovat kohdelleet sinua huonosti, vaikka he eivät ota vastuuta omista teoistaan
- Puolustelet yhä päätöksiäsi ja etsit hyväksyntää muilta ihmisiltä, jotta sinulla olisi oikeus lopettaa yhteydenpito sinua huonosti kohdelleeseen ihmiseen
- Taistelet yhä mielessäsi sinua huonosti kohdelleen henkilön kanssa, puolustelet itseäsi tämän syytöksiltä ja/tai väittelet hänen maailmankuvansa kanssa
- Pelkäät yhä sinua huonosti kohdellutta henkilöä

Voi siis hyvin olla, että kuvittelet olevasi irrallaan traumasidoksesta, mutta tasapainosi kuitenkin järkkyy helposti aiheeseen liittyvästä ymmärtämättömyydestä tai mietit jatkuvasti mielessäsi, miten olisit voinut puolustaa itseäsi paremmin jossakin tilanteessa. Hienovarainen merkki voi olla myös se, että jostain syystä samankaltainen dominoiva tai manipuloiva olemus uudessa tuntemattomassa ihmisessä viehättää sinua. Tämä viehätys voi olla tarvetta kokea sama tilanne uudestaan ja päästä toimimaan siinä eri tavalla, ratkaisemaan ratkaisemattomat kysymykset uuden samankaltaisen ihmisen kanssa. Nämä merkit kuvaavat sitä, että traumasidos yhä ohjaa ajatuksiasi, reaktioitasi, valintojasi ja käyttäytymistäsi. On ymmärrettävää, että näin on, sillä tämänkaltainen sidos on hyvin vahva, vahvempi kuin lähes mikään muu sidos.

Pelosta irti pääseminen voi olla hankalampaa, jos narsisti on jollain tapaa uhkaava ja pelko on tilanteeseen nähden validi tunne. Pelko kuitenkin ruokkii traumasidosta, minkä vuoksi myös uhkailevat takaisinkutsut (hoovering) ovat narsistin kannalta toimivia. Pelko saa kohteen liimautumaan kiinni narsistiin, hän ei pysty elämään kunnolla ja vapaasti omaa elämäänsä, hänen ajatuksensa kiertelevät narsistissa, ja näin narsistilla on yhä (etäältäkin) valtaa. Meredith kirjoittaa, että kukoistajavaiheessa ennen pelottavalta tuntuneet asiat eivät enää herätä pelkoa. Tämä pätee varmasti flashbackeihin liittyviin pelkokokemuksiin, mutta vastausta tilanteessa validin pelon käsittelyyn en ole vielä löytänyt. Lähimmäksi ovat päässeet neuvot, joissa kehotetaan priorisoimaan uhan todennäköisyyksiä ja pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan. Kaikki, mitä itsellä on mahdollista tehdä itsensä suojelemiseksi on hyvä tehdä, mutta jatkuvasta murehtimisesta ei ole enempää hyötyä tai iloa. Silloin on tärkeää suunnata keskittymisensä muuhun elämään ja vaalia iloa tuovia hetkiä.Traumasidoksen murtuminen ja kukoistajaksi siirtyminen ei tarkoita, että nyt olisit kehittynyt ihmisenä tappiin asti tai että nyt elämän surut eivät enää kohtaisi sinua. Ihminen kehittyy läpi elämänsä ja aina eteen tulee uusia rankkojakin hetkiä, uusia kehittymisen suuntia. Ja itseasiassa, kukoistajuus ei ole mahdollista, ellei ole aidosti läsnä ja kohtaa kaikkia tunteitaan. Kaikkia, koko sitä kirjoa, mitä ihmiselämään kuuluu. Tämän trauman läpikäyminen on kuitenkin antanut sinulle paljon väriä, ymmärrystä ja vahvuutta. Olet kasvanut omaksi itseksesi, et enää elä jonkun toisen elämää, ja sinulla on mahdollisuus ammentaa paljon merkityksellisyyttä kokemistasi asioista.Neiti Kettu

Kommentit