Narsismiin liittyvää sanastoa osa 2/2

Narsismiin liittyvää sanastoa on niin paljon, että tajusin unohtaneeni edellisestä viestistä joitakin olennaisia.


Narsistinen lähde (narcissistic supply). Narsisti tarvitsee narsistista lähdettä elääkseen. Hän ei tule toimeen ilman sitä, joten kyse on riippuvuudesta. Narsistinen lähde voi selkeimmillään olla ihailua ja kehumista. Ydin on kuitenkin siinä, että narsisti tulee jollain tapaa huomatuksi ja että hänellä on valtaa vaikuttaa muiden reaktioihin. Tällöin myös sinun suuttumisesi, ahdistumisesi, provosoitumisesi tai masentumisesi toimivat narsistisena lähteenä. Mikä tahansa reaktio on narsistista lähdettä.

Trauma-sidos. Trauma-sidos syntyy silloin, kun koet läheisessä suhteessa vuorotellen kaltoinkohtelua ja hoivatuksi tulemista. Sidoksen syntyminen edellyttää myös sitä, että olet eristetty muusta maailmasta, jolloin narsisti on ainut turvan lähteesi. Narsisti voi eristää sinut muusta maailmasta hienovaraisilla keinoilla, jolloin alat itse vähentämään kontaktiasi muihin ihmisiin. Hän voi esimerkiksi vedota ikäväänsä tai huonoon oloonsa aina kun olet lähdössä tai tulossa jostakin omasta menostasi. Sinusta alkaa tuntua pahalta, ja alat pikku hiljaa vältellä omia menojasi. Hän voi myös pikku hiljaa istuttaa siemeniä mieleesi siitä, kuinka muut ihmiset ovat teitä vastaan. Turvan hakeminen toiselta ihmiseltä on ihmiselle synnynnäinen tarve, ja eristettynä aivosi päättelevät, että sinun on pakko kohdistaa tämä tarve narsistiin. Tämä on biologinen prosessi, johon et välttämättä kauheasti pysty itse vaikuttamaan. Kaltoinkohteluepisodit voimistavat tarvettasi hakea turvaa, ja narsistin hoivaava käytös taas saa sinut kiintymään häneen. Hoivaavaa käytöstä voi olla esimerkiksi se, että hän halaa sinua kaltoinkohtelun jälkeen ja pyytää anteeksi, hän tuo sinulle sinun suosikkiruokaasi tai tavaroitasi lahjana, hän osoittaa jonkin verran myötätuntoa sinua kohtaan tai tekee sinun puolestasi jonkin asian. Aivosi menevät tästä ristiriidasta sekaisin, kemikaalit virtaavat kehossasi vahvasti ja koet suhteen olevan poikkeuksellinen, intohimoinen, voimakas ja sielunkumppanuutta vastaava kokemus.

Tukholma-syndrooma. Tukholma-syndrooma ilmenee trauma-sidoksen kaltaisissa tilanteissa. Alun perin tätä sanaa on käytetty kuvaamaan panttivankitilanteeseen liittyvän pelon ja hoivan vaihtelun aiheuttamia seurauksia uhrilleen, mutta samankaltainen ilmiö esiintyy myös narsistisissa suhteissa. Tukholma-syndroomalla tarkoitetaan sitä, miten vahva trauma-sidos saa uhrin kiintymään ja kokemaan, että hän rakastaa narsistia. Tämä tunne on niin vahva, että uhri jopa puolustaa narsistia kaikkia muita ihmisiä vastaan, vaikka hänelle osoitettaisiin selkeästikin narsistin käyttäytymisen ongelmallisuutta.

Kontaktin katkaiseminen (no contact). Tuhoisien ja vahingollisten narsistien kanssa kontaktin katkaisemisen sanotaan olevan mielenterveytesi kannalta ainoa vaihtoehto. Tämä tarkoittaa sitä, että et edes lue hänen lähettämiään viestejä. Jos luet niitä, hänellä on kontakti sinuun, sillä hänen sanansa todennäköisesti aiheuttavat jonkin reaktion sinussa tai vähintäänkin saavat sinut ajattelemaan häntä. Aina kontaktin katkaiseminen ei kuitenkaan jostakin syystä johtuen ole mahdollista, jolloin voit käyttää gray rock -tekniikkaa. Kontaktin katkaiseminen ei ole sama asia kuin mykkäkoulu, joka on rankaisemiseen tarkoitettu keino. Kontaktin katkaiseminen tarkoittaa sitä, ettet enää jaksa ja haluat olla rauhassa. Sinulla ei ole aikomusta palata jonkin ajan kuluttua katsomaan, josko toinen olisi tarpeeksi "koulutettu", kuten mykkäkoulussa.

Gray Rock -tekniikka. Tätä tekniikkaa voi käyttää silloin, kun ei ole mahdollista katkaista kontaktia narsistiin kokonaan. Tekniikan ydin on olla täysin neutraali, ilman että ilmaisee minkäänlaisia tunteita. Vastaa mahdollisimman niukasti äläkä paljasta itsestäsi mitään merkittävää. Narsistit saavat narsistisen lähteensä kaikenlaisista tunnereaktioista, jolloin mahdollisimman minimaalinen kommunikointi ei anna heille mahdollisuutta päästä pelaamaan pelejä kanssasi. Esimerkkejä neutraaleista vastaamistavoista, jotka eivät myötäile eivätkä kiellä: "tuo on mielenkiintoista", "voi olla", "ehkä". Jos nämä tuntuvat epämiellyttäviltä omaan suuhun, pääasia on, että pitäydyt niukassa tyylissä.


Julkinarsisti (overt narsisti). Julkinarsisti on se perinteinen narsisti, joka on röyhkeä, ylimielinen ja alistava. Hänen käytöksensä on hyvin selkeää, mutta trauma-sidos voi hämärtää tämän selkeyden huomaamista. Käytännössä moni narsisti on eri mittasuhteissa sekä julki- että piilonarsisti.

Piilonarsisti (covert narsisti). Siinä missä julkinarsisti turvautuu mahtipontisuuteen (grandiosity) jatkuvasti, piilonarsisti vaihtelee mahtipontisuuden ja mitättömyyden kokemusten välillä. Mahtipontisuus toimii piilonarsistille suojautumiskeinona mitättömyyden kokemuksia vastaan, eli käytännössä piilonarsisti on yhtä mahtipontinen kuin julkinarsistikin. Se ei vain ole yhtä näkyvää ja koko ajan esillä. Monia voi hämmentää myös se, miten piilonarsisti voi suoraan valittaa mitättömyydestään, sillä narsisti on totuttu ymmärtämään itseään korostavaksi henkilöksi. Omasta mitättömyydestään valittaminen palvelee kuitenkin samaa mahtipontista tarvetta, mutta vain päinvastoin. Piilonarsisti on väärinymmärretty ja kovia kokenut sankari, jonka mahtavuutta maailma ei ole vielä tunnustanut. Hän kokee ansaitsevansa erityiskohtelua kurjan kohtalonsa vuoksi. Toisaalta piilonarsisti voi olla myös marttyyri, joka sanoo uhrautuvansa jatkuvasti muiden puolesta saamatta kiitosta. Kaiken taustalta on havaittavissa pyrkimys päästä irti mitättömyyden tunteista mahtipontisten fantasioiden kautta ja erityiskohtelun tarve, vaikka piilonarsisti ei ilmaisisikaan tätä suoraan. Käytännössä piilonarsismi tarkoittaa sitä, että henkilön narsismi on piilossa, eli ei räikeästi kaikkien silmien edessä. Se ei tarkoita, että henkilö olisi juonikkaampi tai manipuloivampi (äärimmäinen juonikkuus liittyy psykopatian asteeseen ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet).
LISÄHUOMIO: Joissakin suomenkielisissä yhteyksissä piilonarsistilla tarkoitetaan läheisriippuvaista. En itse ihan ymmärrä tätä sanavalintaa, mutta sen logiikka piilee ilmeisesti siinä, että läheisriippuvainen on ikään kuin käänteinen narsisti, janan toisessa ääripäässä (ks. Rethinking Narcissism: Narsismin kirjo (epäterve, terve, puuttuva) ja muodot.). Kansainvälisessä keskustelussa covert-narsismi kuvaa kuitenkin samaa itseensä keskittymisen tasoa kuin julkinarsismikin, mutta esimerkiksi introverttiin tai muuten ystävälliseen kuoreen piilotettuna. Käytän tässä blogissa piilonarsismi-sanaa tarkoittaessani covert-narsismia. Läheisriippuvuus ei oikeastaan ole narsismia ollenkaan, yllä kuvattu ajatus pohjaa nykypäivänä jo vanhentuneeseen psykoanalyyttiseen sanastoon.

Yhteisöllinen narsisti. Julki- ja piilonarsisti ovat yleisimmät käytetyt termit, ja yhteisöllinen narsisti linkataan usein piilonarsismin alle. Yhteisöllinen narsisti ei kuitenkaan siinä mielessä ole suoraan piilonarsisti, että hän ei välttämättä romahtele mitättömyyden kokemuksiin. Yhteisöllinen narsisti on valinnut sosiaalisesti suotavia keinoja tuntea olonsa erityiseksi ja muita paremmaksi. Tämä näkyy esimerkiksi loisteliaana hyväntekeväisyytenä tai jatkuvana avuliaan ihmisen imagon maalailuna. Narsistisuus tulee yhteisöllisellä narsistilla esille siinä, että kaiken auttamisen tarkoituksena on saada narsistista lähdettä, ja kohteen todellinen auttaminen on toissijaista. Tärkeämpää on siis se, miltä asiat näyttävät, kuin miten ne oikeasti ovat. Autettavan tarpeet voivat jäädä täysin huomiotta, hänet voidaan infantilisoida jatkuvasti apua tarvitsevaksi tai yhteisöllinen narsisti voi hyökätä hänen kimppuunsa mustamaalauskampanjalla, jos ei koe saavansa tarpeeksi paljon kiitosta teoistaan.Neiti Kettu

Kommentit