Narsismiin liittyvää sanastoa osa 2/2

Narsismiin liittyvää sanastoa on niin paljon, että tajusin unohtaneeni edellisestä viestistä joitakin olennaisia.


Narsistinen lähde (narcissistic supply). Narsisti tarvitsee narsistista lähdettä elääkseen. Hän ei tule toimeen ilman sitä, joten kyse on riippuvuudesta. Narsistinen lähde voi selkeimmillään olla ihailua ja kehumista. Ydin on kuitenkin siinä, että narsisti tulee jollain tapaa huomatuksi ja että hänellä on valtaa vaikuttaa muiden reaktioihin. Tällöin myös sinun suuttumisesi, ahdistumisesi, provosoitumisesi tai masentumisesi toimivat narsistisena lähteenä. Mikä tahansa reaktio on narsistista lähdettä.

Trauma-sidos. Trauma-sidos syntyy silloin, kun koet läheisessä suhteessa vuorotellen kaltoinkohtelua ja hoivatuksi tulemista. Sidoksen syntyminen edellyttää myös sitä, että olet eristetty muusta maailmasta, jolloin narsisti on ainut turvan lähteesi. Narsisti voi eristää sinut muusta maailmasta hienovaraisilla keinoilla, jolloin alat itse vähentämään kontaktiasi muihin ihmisiin. Hän voi esimerkiksi vedota ikäväänsä tai huonoon oloonsa aina kun olet lähdössä tai tulossa jostakin omasta menostasi. Sinusta alkaa tuntua pahalta, ja alat pikku hiljaa vältellä omia menojasi. Hän voi myös pikku hiljaa istuttaa siemeniä mieleesi siitä, kuinka muut ihmiset ovat teitä vastaan. Turvan hakeminen toiselta ihmiseltä on ihmiselle synnynnäinen tarve, ja eristettynä aivosi päättelevät, että sinun on pakko kohdistaa tämä tarve narsistiin. Tämä on biologinen prosessi, johon et välttämättä kauheasti pysty itse vaikuttamaan. Kaltoinkohteluepisodit voimistavat tarvettasi hakea turvaa, ja narsistin hoivaava käytös taas saa sinut kiintymään häneen. Hoivaavaa käytöstä voi olla esimerkiksi se, että hän halaa sinua kaltoinkohtelun jälkeen ja pyytää anteeksi, hän tuo sinulle sinun suosikkiruokaasi tai tavaroitasi lahjana, hän osoittaa jonkin verran myötätuntoa sinua kohtaan tai tekee sinun puolestasi jonkin asian. Aivosi menevät tästä ristiriidasta sekaisin, kemikaalit virtaavat kehossasi vahvasti ja koet suhteen olevan poikkeuksellinen, intohimoinen, voimakas ja sielunkumppanuutta vastaava kokemus.

Tukholma-syndrooma. Tukholma-syndrooma ilmenee trauma-sidoksen kaltaisissa tilanteissa. Alun perin tätä sanaa on käytetty kuvaamaan panttivankitilanteeseen liittyvän pelon ja hoivan vaihtelun aiheuttamia seurauksia uhrilleen, mutta samankaltainen ilmiö esiintyy myös narsistisissa suhteissa. Tukholma-syndroomalla tarkoitetaan sitä, miten vahva trauma-sidos saa uhrin kiintymään ja kokemaan, että hän rakastaa narsistia. Tämä tunne on niin vahva, että uhri jopa puolustaa narsistia kaikkia muita ihmisiä vastaan, vaikka hänelle osoitettaisiin selkeästikin narsistin käyttäytymisen ongelmallisuutta.

Kontaktin katkaiseminen (no contact). Tuhoisien ja vahingollisten narsistien kanssa kontaktin katkaisemisen sanotaan olevan mielenterveytesi kannalta ainoa vaihtoehto. Tämä tarkoittaa sitä, että et edes lue hänen lähettämiään viestejä. Jos luet niitä, hänellä on kontakti sinuun, sillä hänen sanansa todennäköisesti aiheuttavat jonkin reaktion sinussa tai vähintäänkin saavat sinut ajattelemaan häntä. Aina kontaktin katkaiseminen ei kuitenkaan jostakin syystä johtuen ole mahdollista, jolloin voit käyttää gray rock -tekniikkaa. Kontaktin katkaiseminen ei ole sama asia kuin mykkäkoulu, joka on rankaisemiseen tarkoitettu keino. Kontaktin katkaiseminen tarkoittaa sitä, ettet enää jaksa ja haluat olla rauhassa. Sinulla ei ole aikomusta palata jonkin ajan kuluttua katsomaan, josko toinen olisi tarpeeksi "koulutettu", kuten mykkäkoulussa.

Gray Rock -tekniikka. Tätä tekniikkaa voi käyttää silloin, kun ei ole mahdollista katkaista kontaktia narsistiin kokonaan. Tekniikan ydin on olla täysin neutraali, ilman että ilmaisee minkäänlaisia tunteita. Vastaa mahdollisimman niukasti äläkä paljasta itsestäsi mitään merkittävää. Narsistit saavat narsistisen lähteensä kaikenlaisista tunnereaktioista, jolloin mahdollisimman minimaalinen kommunikointi ei anna heille mahdollisuutta päästä pelaamaan pelejä kanssasi. Esimerkkejä neutraaleista vastaamistavoista, jotka eivät myötäile eivätkä kiellä: "tuo on mielenkiintoista", "voi olla", "ehkä". Jos nämä tuntuvat epämiellyttäviltä omaan suuhun, pääasia on, että pitäydyt niukassa tyylissä.


Julkinarsisti (overt narsisti). Julkinarsisti on se perinteinen narsisti, joka on röyhkeä, ylimielinen ja alistava. Hänen käytöksensä on hyvin selkeää, mutta trauma-sidos voi hämärtää tämän selkeyden huomaamista. Käytännössä moni narsisti on eri mittasuhteissa sekä julki- että piilonarsisti.

Piilonarsisti (covert narsisti). Piilonarsisti on marttyyri, uhri, joka ansaitsee erityiskohtelua kamalan kohtalonsa vuoksi. Hän sanoo uhrautuvansa kaikkien puolesta, muttei koskaan saa kiitosta. Käytännössä hänen "uhrautumisensa" on sitä, että hän odottaa muiden mukautuvan hänen ajatukseensa itsestään epäitsekkäänä. Hän itse tekee jotakin mahdollisimman vähän ponnisteluja vaativaa tai jotakin mitä hänestä on mukava tehdä, ja odottaa suosionosoituksia ja kiitoksia tästä teosta. Piilonarsisti voi joskus olla hyvin vaikeaa tunnistaa, sillä hän voi ylläpitää hyvinkin tarkkaan kuvaa itsestään avuliaana ja epäitsekkäänä. Tämä on mahdollista, vaikkei hän konkreettisesti edes tekisi mitään muiden hyväksi! Hän voi olla myös rauhallisempi, ujompi ja kiltimmän oloinen kuin julkinarsisti. Piilonarsistin motiivi on kuitenkin pitää yllä omaa minäkuvaansa täydellisenä ihmisenä, ja saada kiitoksia ja liehittelyjä hienon luonteensa vuoksi. Kuten julkinarsisti, myös piilonarsisti haluaa olla erityinen ja haluaa saada erityiskohtelua, hän ei kuitekaan ilmaise tätä yhtä suoraan. Hän käyttääkin paljon säälin keräämistä apunaan kertomalla yllättävänkin suoran kuuloisesti kivuistaan ja heikkouksistaan, mutta tämän avulla hänen on tarkoitus tuoda esille, miten hän ansaitsee erityskohtelua. Hän on "väärinymmärretty sankari", joka ei ole saanut ansaitsemaansa paikkaa parrasvaloissa. Käytännössä piilonarsismi tarkoittaa sitä, että henkilön narsismi on piilossa, eli ei räikeästi kaikkien silmien edessä. Se ei tarkoita, että henkilö olisi juonikkaampi tai manipuloivampi (äärimmäinen juonikkuus liittyy psykopatian asteeseen ks. Narsismin ja psykopatian erot ja päällekkäisyydet). Tarkemmat kuvaukset piilonarsismista ja yhteisöllisestä narsismista (covert-narsismin kahdesta eri muodosta) ks. Rethinking Narcissism: Narsismin kirjo (epäterve, terve, puuttuva) ja muodot.
LISÄHUOMIO: Joissakin suomenkielisissä yhteyksissä piilonarsistilla tarkoitetaan läheisriippuvaista. En itse ihan ymmärrä tätä sanavalintaa, mutta sen logiikka piilee ilmeisesti siinä, että läheisriippuvainen on ikään kuin käänteinen narsisti, janan toisessa ääripäässä (ks. Rethinking Narcissism: Narsismin kirjo (epäterve, terve, puuttuva) ja muodot.). Kansainvälisessä keskustelussa covert-narsismi kuvaa kuitenkin samaa itseensä keskittymisen tasoa kuin julkinarsismikin, mutta esimerkiksi introverttiin tai muuten ystävälliseen kuoreen piilotettuna. Käytän tässä blogissa piilonarsismi-sanaa tarkoittaessani covert-narsismia.Neiti Kettu

Kommentit